Pozostała działalność na rzecz społeczności lokalnej

  • Urządziliśmy teren nad jeziorem budując w latach 2008- 2012 budując pomost, boisko do siatkówki plażowej, wiatę, scenę i dokonując nasadzeń. Przy realizacji korzystaliśmy wyłącznie z pieniędzy naszych członków, z własnej pracy i z dotacji unijnych.
  • Wyremontowaliśmy istniejący pomost (2021) korzystając z pomocy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  • Występujemy z licznymi wnioskami do władz gminy i PSD w sprawie bezpieczeństwa. Efektem są zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej, projekt jej przebudowy i umieszczenie tej inwestycji jako jednej z inwestycji priorytetowych. Nasze działania przyczyniły się do powstania ścieżki rowerowej.
  • Występujemy z inicjatywami na rzecz poprawy życia w tym dotyczącymi przejmowania, budowy i utwardzania dróg gminnych, budowy oświetlenia.
  • Przy realizacji naszych zadań współpracujemy ściśle z władzami gminy i GOK w Stawigudzie. Aktywnie uczestniczymy w sprawach gminy i z naszej inicjatywy powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
  • Efektem naszych akcji charytatywnych jest przekazanie na rzecz potrzebujących dzieci z naszej gminy kwoty 42410 zł.
  • Wydaliśmy m.in. album (2016), a także kalendarz (2019) z najlepszymi fotografiami z konkursu Warmińskie Klimaty. Efektem spotkań Klubu Podróżnika był folder (2017) prezentujący egzotyczne potrawy, a spotkania EKO Tomaszkowo pozwoliły na wydanie broszury (2018) z ekologicznymi przepisami kulinarnymi.

Nasza działalność opiera się na pracy społecznej członków stowarzyszenia.