Działamy od 2005 roku

O stowarzyszeniu

Powstanie Stowarzyszenia Tomaszkowo poprzedziło szereg oddolnych inicjatyw mieszkańców. Liczne spotkania zaowocowały powołaniem w 2005 roku Towarzystwa Sportowego Wulpinek. Po użyczeniu od Gminy Stawiguda nieużytków nad jeziorem Wulpińskim wysiłkiem i na koszt mieszkańców przystąpiliśmy do zagospodarowania terenu .
W latach 2005 – 2006 organizowaliśmy warsztaty plastyczne a w 2007 roku zorganizowaliśmy pierwszy Bal Sąsiada, w którym uczestniczyło ok. 100 osób. Tradycją balu są akcje charytatywne, dzięki którym do 2019 roku na rzecz potrzebujących dzieci z gminy Stawiguda przekazane zostały darowizny o wartości 42 tys. zł. W marcu 2007 roku zainaugurowany został konkurs fotograficzny pod nazwą „Wulpińskie Klimaty” (obecna nazwa „Warmińskie Klimaty”), który co roku kończy wernisaż – wystawa najlepszych fotografii. Podjęte od 2006 roku starania o uzyskanie pozwolenia na budowę pomostu i pozwolenia wodnoprawnego zakończyły się wydaniem tych pozwoleń i na przełomie 2007/2008 za pieniądze mieszkańców osiedla i dzięki ich społecznej pracy pomost został wybudowany.
Ta aktywność i potrzeba podjęcia działań na rzecz budowy dróg spowodowały powołanie do życia w marcu 2008 roku Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO wpisanego do KRS. W tym też roku zorganizowaliśmy pierwsze Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego, w których startowało 19 załóg, a późną jesienią powstał z inicjatywy naszych członków działający nadal przy Stowarzyszeniu Chór KONSONANS. Stowarzyszenie podjęło aktywne działania, zwieńczone sukcesem, na rzecz budowy drogi gminnej. Efektem naszych działań jest też samodzielne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wulpińskim zgodnie z Koncepcją Zagospodarowania opracowaną we współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM w Olsztynie. Samodzielnie urządziliśmy ten terenu korzystając jedynie z pieniędzy i pracy społecznej naszych członków oraz dzięki pozyskaniu dotacji unijnych. Poza pomostem powstała na tym terenie wiata z miejscem na ognisko, profesjonalne boisko do siatkówki plażowej i scena. Zostały dokonane nasadzenia drzew i krzewów, a teren jest ogrodzony. Stale dbamy o ten teren korzystając z pomocy gminy.
Nasze wielokrotne wystąpienia do władz gminy i Powiatowej Służby Drogowej w sprawie bezpieczeństwa dały efekty. Rezultatem. są zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej, drodze serwisowej między Tomaszkowem i Dorotowem, wybudowanie ścieżki rowerowej, wykonanie projektu przebudowy drogi przebiegającej przez Tomaszkowo i umieszczenie tej inwestycji jako jednej z inwestycji priorytetowych. Z naszej inicjatywy powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Wydaliśmy album ze zdjęciami z konkursu Warmińskie Klimaty i kalendarz z wybranymi konkursowymi zdjęciami naszej gminy, folder prezentujący podróżników oraz przepisy pochodzące z omawianych krajów będący efektem działań Klubu Podróżnika, po cyklu Eko Tomaszkowo powstała broszura z przepisami.
Bardzo aktywnie działa funkcjonujący przy Stowarzyszeniu Chór Konsonans. Kontynuujemy fotokonkurs „Warmińskie Klimaty” i „Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego”. Regaty uświetniały koncerty znanych artystów i zespołów i były okazją do wspólnej zabawy. Prowadzony jest ponadto cieszący się niezwykłym powodzeniem cykl spotkań Klubu Podróżnika (od 2013) i cykl Eko Tomaszkowo (od 2017). Od 2016 roku rozgrywane są Otwarte Mistrzostwa Gminy Stawiguda w Siatkówce Plażowej. Jesteśmy współorganizatorem mającego już 20 letnią tradycję ogólnopolskiego turnieju golfowego TOGAGOLF. Podejmujemy szereg innych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Nasi partnerzy

Image module
Image module
Image module