Fotokonkurs Warmińskie Klimaty

Konkurs dla fotoamatorów  „Warmińskie Klimaty” jest organizowany od 2007 roku. Początkowo był organizowany pod nazwą „Wulpińskie  Klimaty” i adresowany był głównie do mieszkańców gminy Stawiguda. Konkurs promował niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy, integrował mieszkańców. Przez wiele lat ( do roku 2018) komisji konkursowej przewodniczyła pani Ewa Wieliczko, fotograf, pedagog z Pałacu Młodzieży w Olsztynie . Od roku 2016  z uwagi coraz większe zainteresowanie  został zmieniony regulamin i nazwa konkursu na  „Warmińskie Klimaty”. Aktualnie uczestnicy konkurują w kategoriach związanych  tematycznie z Warmią : „Natura”, „Człowiek”, „Architektura” i w kategorii otwartej „Pamiątka  z podróży”. Od XI edycji została dodana nowa kategoria „Zdjęcie z pleneru” – dla osób, które uczestniczyły w plenerach zorganizowanych w ramach fotokonkursu. Spotkania te cieszą się dużą popularnością w edycji 2019 udział wzięło 25 osób składając 170 prac. Pomysłodawcą i głównym organizatorem  konkursu jest Ula Dobrzańska (Stowarzyszenie Tomaszkowo), której od 2013 roku wielkiej pomocy udziela Ewelina Bladosz (Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie – współorganizator konkursu). Organizatorem plenerów fotograficznych jest Przemysław Burzyński”.
Aktualne informacje i więcej o konkursie  znajduje się na Facebooku.