Stowarzyszenie Tomaszkowo

T.S. Wulpinek

Stowarzyszenie TS Wulpinek powstało w sierpniu 2005 r. i zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie sportowe . Jako podmiot posiadający osobowość prawną i skupiający wiele osób miało znacznie większe możliwości działania niż działające osobno osoby fizyczne .. Stowarzyszenie stało się inicjatywą, która pobudziła mieszkańców gminy do działań na rzecz sportu, rekreacji i wspólnych przedsięwzięć zmierzających do stworzenia odpowiednich ku temu warunków.

Historia Stowarzyszenia

 1. 2005 R

  1. założenie i rejestracja Stowarzyszenia lipiec/sierpień 2005

  2. udział zawodników Tomaszkowa w Turnieju piłki nożnej w Olsztynie

 2. 2006 R

  1. podpisanie z Gminą umowy użyczenia działki na kąpielisko kwiecień 2006 r.

  2. pierwsze prace pielęgnacyjne związane z zagospodarowaniem kąpieliska wiejskiego

  3. wystąpienie o pozwolenie na budowę pomostu

  4. 25.11.06 r wspólnie z Rada Sołecką organizacja pierwszych warsztatów plastycznych .Spotkanie w świetlicy w Tomaszkowie z plastyczką, scenografem Beatą Akinis-Sowinską pod hasłem „Sam się zdziwisz jak zobaczysz co potrafisz”

 3. 2007 R

  1. dalsze starania o pozwolenie na budowę pomostu

  2. I bal Sąsiada zorganizowany w restauracji Stella w Sząbruku .Udział wzięło 100 członków i sympatyków stowarzyszenia .

  3. II warsztaty plastyczne – pocztówki i ozdoby Świąteczne

  4. 10.03.2007 inauguracja konkursu fotograficznego WULPIŃSKIE KLIMATY 2007 – warsztaty fotograficzne prowadzone przez p. Ewę Wieliczko , ogłoszenie regulaminu konkursu.

  5. 09 września 2007 – wystawa fotografii amatorskiej zgłoszonych poza konkursem , , spotkanie z przewodnikiem PTTK p. Alicja Opalińską pt „Jezioro Wulpińskie i okolice”.

  6. Nadanie nazw ulic w obrębie Tomaszkowa – na naszym osiedlu planowane:

   1. Ulice : . Fregaty, Regatowa, Szantowa, Rejsowa, Żaglowa, Jachtowa

  7. 17.11.07 III warsztaty plastyczne – przygotowanie ozdób świątecznych, prowadząca Beata Akinis-Sowińska, artysta plastyk

 4. 2008 R

  1. rozpoczęcie budowy mola

  2. styczeń II Bal Sąsiada

  3. 27.01.08 zebranie organizacyjne członków Stowarzyszenia i mieszkańców Osiedla Wulpinek .Stowarzyszenie Sportowe Wulpinek zostaje członkiem nowopowstałego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Tomaszkowo”

 

 

 

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.023 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.026 seconds, 1.50 MB
Application afterDispatch: 0.046 seconds, 1.96 MB
Application afterRender: 0.047 seconds, 2.00 MB

Zużycie pamięci

2127152

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'q0gqk54m76ieri56den8rl6ip4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1576107391' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'q0gqk54m76ieri56den8rl6ip4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'q0gqk54m76ieri56den8rl6ip4','1576109191','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 14)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 3
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 00:06:31' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 00:06:31' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='3'
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak