Stowarzyszenie Tomaszkowo

T.S. Wulpinek

Stowarzyszenie TS Wulpinek powstało w sierpniu 2005 r. i zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie sportowe . Jako podmiot posiadający osobowość prawną i skupiający wiele osób miało znacznie większe możliwości działania niż działające osobno osoby fizyczne .. Stowarzyszenie stało się inicjatywą, która pobudziła mieszkańców gminy do działań na rzecz sportu, rekreacji i wspólnych przedsięwzięć zmierzających do stworzenia odpowiednich ku temu warunków.

Historia Stowarzyszenia

 1. 2005 R

  1. założenie i rejestracja Stowarzyszenia lipiec/sierpień 2005

  2. udział zawodników Tomaszkowa w Turnieju piłki nożnej w Olsztynie

 2. 2006 R

  1. podpisanie z Gminą umowy użyczenia działki na kąpielisko kwiecień 2006 r.

  2. pierwsze prace pielęgnacyjne związane z zagospodarowaniem kąpieliska wiejskiego

  3. wystąpienie o pozwolenie na budowę pomostu

  4. 25.11.06 r wspólnie z Rada Sołecką organizacja pierwszych warsztatów plastycznych .Spotkanie w świetlicy w Tomaszkowie z plastyczką, scenografem Beatą Akinis-Sowinską pod hasłem „Sam się zdziwisz jak zobaczysz co potrafisz”

 3. 2007 R

  1. dalsze starania o pozwolenie na budowę pomostu

  2. I bal Sąsiada zorganizowany w restauracji Stella w Sząbruku .Udział wzięło 100 członków i sympatyków stowarzyszenia .

  3. II warsztaty plastyczne – pocztówki i ozdoby Świąteczne

  4. 10.03.2007 inauguracja konkursu fotograficznego WULPIŃSKIE KLIMATY 2007 – warsztaty fotograficzne prowadzone przez p. Ewę Wieliczko , ogłoszenie regulaminu konkursu.

  5. 09 września 2007 – wystawa fotografii amatorskiej zgłoszonych poza konkursem , , spotkanie z przewodnikiem PTTK p. Alicja Opalińską pt „Jezioro Wulpińskie i okolice”.

  6. Nadanie nazw ulic w obrębie Tomaszkowa – na naszym osiedlu planowane:

   1. Ulice : . Fregaty, Regatowa, Szantowa, Rejsowa, Żaglowa, Jachtowa

  7. 17.11.07 III warsztaty plastyczne – przygotowanie ozdób świątecznych, prowadząca Beata Akinis-Sowińska, artysta plastyk

 4. 2008 R

  1. rozpoczęcie budowy mola

  2. styczeń II Bal Sąsiada

  3. 27.01.08 zebranie organizacyjne członków Stowarzyszenia i mieszkańców Osiedla Wulpinek .Stowarzyszenie Sportowe Wulpinek zostaje członkiem nowopowstałego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Tomaszkowo”