Stowarzyszenie Tomaszkowo

Przystań WULPINEK

W kwietniu 2006 roku Stowarzyszenie Sportowe WULPINEK zawarło z Urzędem Gminy Stawiguda umowę użyczenia gruntu nad jeziorem Wulpińskim. Po powstaniu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Tomaszkowo” Stowarzyszenie to stało się administratorem tej działki nad jez. Wulpińskim przeznaczając ją na "Przystań Wulpinek". Bez jakiejkolwiek pomocy finansowej innych podmiotów, wyłącznie staraniem Stowarzyszenia i na koszt jego członków, głównie mieszkańców osiedla Wulpinek, został wybudowany pomost i wiata będąca miejscem spotkań, wykonaliśmy przyłącze energetyczne.  Stowarzyszenie posiadając projekt zagospodarowania tego terenu, w tym projekty ogrodzenia, nasadzeń i boiska do piłki siatkowej - plażowej ubiegało się o dotacje unijne na wykonanie tych prac. Przed V Regatami o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego zostało wykonane boisko do siatkówki plażowej, wykonane nowe ogrodzenie, a jesienią 2012 dokonaliśmy nasadzeń. Przystań dobrze służy mieszkańcom Tomaszkowa i jest ogólnodostępna. Tu odbywają się spotkania mieszkańców i coroczne Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. W związku z częstymi przypadkami pozostawiania butelek puszek i innych śmieci na terenie przystani, zakłócania ciszy nocnej, wjeżdżania samochodami konieczne stało się opracowanie regulaminu korzystania z ogólnodostępnego, użyczonego nam przez gminę terenu.