Stowarzyszenie Tomaszkowo

Przystań WULPINEK

W kwietniu 2006 roku Stowarzyszenie Sportowe WULPINEK zawarło z Urzędem Gminy Stawiguda umowę użyczenia gruntu nad jeziorem Wulpińskim. Po powstaniu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Tomaszkowo” Stowarzyszenie to stało się administratorem tej działki nad jez. Wulpińskim przeznaczając ją na "Przystań Wulpinek". Bez jakiejkolwiek pomocy finansowej innych podmiotów, wyłącznie staraniem Stowarzyszenia i na koszt jego członków, głównie mieszkańców osiedla Wulpinek, został wybudowany pomost i wiata będąca miejscem spotkań, wykonaliśmy przyłącze energetyczne.  Stowarzyszenie posiadając projekt zagospodarowania tego terenu, w tym projekty ogrodzenia, nasadzeń i boiska do piłki siatkowej - plażowej ubiegało się o dotacje unijne na wykonanie tych prac. Przed V Regatami o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego zostało wykonane boisko do siatkówki plażowej, wykonane nowe ogrodzenie, a jesienią 2012 dokonaliśmy nasadzeń. Przystań dobrze służy mieszkańcom Tomaszkowa i jest ogólnodostępna. Tu odbywają się spotkania mieszkańców i coroczne Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. W związku z częstymi przypadkami pozostawiania butelek puszek i innych śmieci na terenie przystani, zakłócania ciszy nocnej, wjeżdżania samochodami konieczne stało się opracowanie regulaminu korzystania z ogólnodostępnego, użyczonego nam przez gminę terenu.

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.102 seconds, 1.35 MB
Application afterRoute: 0.110 seconds, 1.53 MB
Application afterDispatch: 0.166 seconds, 1.99 MB
Application afterRender: 0.170 seconds, 2.03 MB

Zużycie pamięci

2162736

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f63j2h6f52h80t43nqc0n836f2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1574390193' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f63j2h6f52h80t43nqc0n836f2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f63j2h6f52h80t43nqc0n836f2','1574391993','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 7)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 6
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-11-22 03:06:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-11-22 03:06:33' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='6'
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak