Stowarzyszenie Tomaszkowo

O stowarzyszeniu

Utworzenie Stowarzyszenia

W lipcu 2005 roku z inicjatywy J. Dobrzańskiego zostało powołane do życia Stowarzyszenie Sportowe WULPINEK. Jego utworzenie wynikało ze wspólnych potrzeb mieszkańców nowego osiedla w Tomaszkowie, służyć miało integracji i wzajemnej pomocy. Stowarzyszenie miało reprezentować jego członkow wobec władz lokalnych mieszkańców Tomaszkowa. Skupiało ludzi, którym leżą na sercu sprawy lokalnej społeczności i którzy chcą działać na rzecz mieszkańców. Gdy forma organizacyjna stowarzyszenia sportowego zarejestrowanego w starostwie powiatowym okazała się niewystarczająca, w 2008 roku powstało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO (Stowarzyszenie TOMASZKOWO) wpisane do KRS.

Działalność

Zagospodarowaliśmy użyczoną nam przez Gminę Stawiguda działkę. Samodzielnie, nie korzystając z jakiejkolwiek pomocy, pozyskaliśmy i rozliczyliśmy 6 dotacji unijnych zapewniając dzięki członkom stowarzyszenia wolontariat i cały finansowy wkład własny. Ze środków mieszkańców wybudowany został pomost i wiata nad jeziorem. Wybudowaliśmy profesjonalne boisko do siatkówki plażowej, wykonane zostały nasadzenia, wyremontowaliśmy zakupioną scenę, a użyczony teren został ogrodzony. Corocznie organizujemy Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego połączone z koncertami znanych artystów, warsztaty i wystawę fotograficzną, integracyjny karnawałowy Bal Sąsiada., Uczestniczymy w organizacji rozgrywanego od 17 lat ogólnopolskiego turnieju golfowego TOGA GOLF. Przy Stowarzyszeniu TOMASZKOWO działa aktywnie chór KONSONANS i Klub Podróżnika. Dzięki akcjom charytatywnym stowarzyszenia na rzecz potrzebujących przekazana została kwota 42.410 zł Nasza działalność stała się przykładem i inspiracją dla aktywnych mieszkańców innych miejscowości gminy Stawiguda.

Cele

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO (nazwa skrócona „Stowarzyszenie Tomaszkowo”) działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W szczególności podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i rozbudowy infrastruktury, poprawy bezpieczeństwa, integracji społeczności lokalnej. Stowarzyszenie organizuje zawody sportowe, prowadzi działalność kulturalno - oświatową i wspiera wszelkie podmioty i osoby, których cele odpowiadają celom Stowarzyszenia. Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej, posiadaniu rachunku bankowego i obsługi finansowo-księgowej, Stowarzyszenie Tomaszkowo stwarza wszelkim podmiotom i osobom możliwość zgodnego z prawem działania. Środki finansowe na swoją działalność „Stowarzyszenie Tomaszkowo” pozyskuje przede wszystkim z wpisowego i składek członkowskich swoich członków, od sponsorów. Czynimy również starania o pozyskiwanie środków unijnych.

Członkowie

Członkiem „Stowarzyszenia Tomaszkowo” może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która wspiera cele stowarzyszenia, chce działać na rzecz realizacji tych celów, uzyska zgodę Zarządu i opłaci wpisowe oraz składki.

W ł a d z e   S t o w a r z y s z e n i a

Naczelną władzą „Stowarzyszenia Tomaszkowo” jest Walne Zgromadzenie, które wybiera Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Jerzy Dobrzański – prezes,
Krzysztof Łabanowski – wiceprezes,
Bogdan Kula  – wiceprezes,
Włodzimierz Bakun – członek zarządu - skarbnik
Mirona Flisikowska_Wilczek  – członek zarządu
Urszula Dobrzańska – członek zarządu
Krzysztof Żuk - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Tkaczyk  - przewodnicząca
Piotr Suchecki- członek
Lena Pietrzyk-Bernaciak - członek

Dane Stowarzyszenia
KRS 0000301438;
REGON 280287697;
NIP 7393677564;
Rachunek bankowy: Deutsche Bank Oddział Olsztyn, 73 1910 1048 2120 0053 2208 0001.

Adres Stowarzyszenia:
Tomaszkowo, ul. Żurawia 3; 11-034 Stawiguda
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.