Stowarzyszenie Tomaszkowo

O stowarzyszeniu

Utworzenie Stowarzyszenia

W lipcu 2005 roku z inicjatywy J. Dobrzańskiego zostało powołane do życia Stowarzyszenie Sportowe WULPINEK. Jego utworzenie wynikało ze wspólnych potrzeb mieszkańców nowego osiedla w Tomaszkowie, służyć miało integracji i wzajemnej pomocy. Stowarzyszenie miało reprezentować jego członków wobec władz lokalnych mieszkańców Tomaszkowa. Skupiało ludzi, którym leżą na sercu sprawy lokalnej społeczności i którzy chcą działać na rzecz mieszkańców. Gdy forma organizacyjna stowarzyszenia sportowego zarejestrowanego w starostwie powiatowym okazała się niewystarczająca, w 2008 roku powstało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO (Stowarzyszenie TOMASZKOWO) wpisane do KRS.

Działalność

Zagospodarowaliśmy użyczoną nam przez Gminę Stawiguda działkę. Samodzielnie, nie korzystając z jakiejkolwiek pomocy, pozyskaliśmy i rozliczyliśmy 6 dotacji unijnych zapewniając dzięki członkom stowarzyszenia wolontariat i cały finansowy wkład własny. Ze środków mieszkańców wybudowany został pomost i wiata nad jeziorem. Wybudowaliśmy profesjonalne boisko do siatkówki plażowej, wykonane zostały nasadzenia, wyremontowaliśmy zakupioną scenę, a użyczony teren został ogrodzony. Corocznie organizujemy Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego połączone z koncertami znanych artystów, warsztaty i wystawę fotograficzną, integracyjny karnawałowy Bal Sąsiada., Uczestniczymy w organizacji rozgrywanego od 17 lat ogólnopolskiego turnieju golfowego TOGA GOLF. Przy Stowarzyszeniu TOMASZKOWO działa aktywnie chór KONSONANS i Klub Podróżnika. Dzięki akcjom charytatywnym stowarzyszenia na rzecz potrzebujących przekazana została kwota 42.410 zł Nasza działalność stała się przykładem i inspiracją dla aktywnych mieszkańców innych miejscowości gminy Stawiguda.

Cele

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO (nazwa skrócona „Stowarzyszenie Tomaszkowo”) działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W szczególności podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i rozbudowy infrastruktury, poprawy bezpieczeństwa, integracji społeczności lokalnej. Stowarzyszenie organizuje zawody sportowe, prowadzi działalność kulturalno - oświatową i wspiera wszelkie podmioty i osoby, których cele odpowiadają celom Stowarzyszenia. Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej, posiadaniu rachunku bankowego i obsługi finansowo-księgowej, Stowarzyszenie Tomaszkowo stwarza wszelkim podmiotom i osobom możliwość zgodnego z prawem działania. Środki finansowe na swoją działalność „Stowarzyszenie Tomaszkowo” pozyskuje przede wszystkim z wpisowego i składek członkowskich swoich członków, od sponsorów. Czynimy również starania o pozyskiwanie środków unijnych.

Członkowie

Członkiem „Stowarzyszenia Tomaszkowo” może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która wspiera cele stowarzyszenia, chce działać na rzecz realizacji tych celów, uzyska zgodę Zarządu i opłaci wpisowe oraz składki.

W ł a d z e   S t o w a r z y s z e n i a

Naczelną władzą „Stowarzyszenia Tomaszkowo” jest Walne Zgromadzenie, które wybiera Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Jerzy Dobrzański – prezes,
Krzysztof Łabanowski – wiceprezes,
Bogdan Kula  – wiceprezes,
Włodzimierz Bakun – członek zarządu - skarbnik
Mirona Flisikowska_Wilczek  – członek zarządu
Urszula Dobrzańska – członek zarządu
Krzysztof Żuk - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Tkaczyk  - przewodnicząca
Piotr Suchecki- członek
Lena Pietrzyk-Bernaciak - członek

Dane Stowarzyszenia
KRS 0000301438;
REGON 280287697;
NIP 7393677564;
Rachunek bankowy: Deutsche Bank Oddział Olsztyn, 73 1910 1048 2120 0053 2208 0001.

Adres Stowarzyszenia:
Tomaszkowo, ul. Żurawia 3; 11-034 Stawiguda
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.025 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.028 seconds, 1.50 MB
Application afterDispatch: 0.053 seconds, 1.97 MB
Application afterRender: 0.054 seconds, 2.02 MB

Zużycie pamięci

2149576

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '51s34qgpit767dj41i057i7rj7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1576107396' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '51s34qgpit767dj41i057i7rj7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '51s34qgpit767dj41i057i7rj7','1576109196','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 2)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 00:06:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 00:06:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1'
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak