Stowarzyszenie Tomaszkowo

INNE INICJATYWY

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH TOMASZKOWO  w Tomaszkowie zaprasza do udziału w IX edycji konkursu fotograficznego „Warmińskie Klimaty 2017”


R E G U L A M I N

fotokonkursu „IX Warmińskie Klimaty 2017”

1. Fotokonkurs „ IX Warmińskie Klimaty 2017” organizuje Stowarzyszenie „Tomaszkowo” z siedzibą w Tomaszkowie (Tomaszkowo ul. Żurawia 3  kontakt:  tel. 501243057) zwane dalej ORGANIZATOREM we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie.

2. Tematyka zdjęć konkursowych powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda. Zdjęcia związane z Warmią będą oceniane w kategoriach:

I. człowiek (portret, reportaż, ludzie)

II. architektura

III. natura (pejzaż, fauna, flora)

3. Kategorią dodatkową są: „Impresje z podróży”, w której uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana.

4. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 8 fotografii  w kategorii zdjęć związanych z Warmią i 2 fotografie w kategorii. „Impresje z podróży”.

5. Warunki formalne dotyczące nadsyłanych prac (ich spełnienie jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie):

a. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.

b. Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 300 DPI, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2480 pixeli.

c. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia), mile widziane załączenie krótkiego opisu miejsca i okoliczności wykonania fotografii oraz dopisek „Warmińskie Klimaty 2017”,

d. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

6. Nadesłanie zdjęć na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach  charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).

7. Zdjęcia na konkurs w wersji papierowej i elektronicznej, najlepiej w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2017”, mogą być wysyłane pocztą na adres siedziby organizatora - Stowarzyszenia TOMASZKOWO: Tomaszkowo ul. Żurawia 3. Mogą być też składane w sklepie  w Tomaszkowie lub Karczmie w Tomaszkowie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii czasie przesyłki. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora i GOK w Stawigudzie. Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne. Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

9. Zdjęcia na konkurs należy złożyć w terminie do dnia  23.09.2016 r. (data wpływu)

10. Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w dniu 07.10.2017 r. o godz. 16.00 ale nie w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie jak wcześniej informowaliśmy lecz w świetlicy w Tomaszkowie przy ul. Żurawiej 3. Zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

 

 


 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.074 seconds, 1.35 MB
Application afterRoute: 0.081 seconds, 1.53 MB
Application afterDispatch: 0.137 seconds, 2.00 MB
Application afterRender: 0.140 seconds, 2.05 MB

Zużycie pamięci

2177896

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5c8d35ufgn95kmrv9gjlp16jk1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1576108914' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5c8d35ufgn95kmrv9gjlp16jk1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5c8d35ufgn95kmrv9gjlp16jk1','1576110714','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 12)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 11
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 00:31:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 00:31:54' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='11'
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak