Stowarzyszenie Tomaszkowo

Historia

W Tomaszkowie mieszkają ludzie bardzo aktywni. W lipcu 2005 roku zostało zarejestrowane Towarzyszenie Sportowe „WULPINEK”. W pierwszym roku działania zorganizowaliśmy drużynę piłkarską, która wzięła udział w turnieju piłkarskim w Olsztynie, zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne w świetlicy w Tomaszkowie. W 2006 roku obok warsztatów plastycznych odbyło się spotkanie z przewodnikiem PTTK i konkurs fotograficzny.. Najważniejszym sukcesem T.S. Wulpinek w 2006 roku było uzyskanie praw do terenu nad brzegiem jez. Wulpińskiego. wykonanie bardzo pracochłonnych prac pielęgnacyjnych i przygotowanie dokumentacji koniecznej do budowy pomostu. Pozwolenia wodnoprawne i pozwolenie na budowę pomostu uzyskaliśmy w 2007 roku i w tym też roku rozpoczęła się budowa mola. W karnawale 2007 zorganizowany został pierwszy Bal Sąsiada, który odbywa się nadal co roku pod koniec karnawału. W 2008 roku zakończyliśmy budowę mola. Przekonaliśmy się, że konieczne jest rozwijanie dotychczasowej działalności i wspieranie podobnych oddolnych inicjatyw. Dlatego powstało w styczniu 2008 roku Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „TOMASZKOWO” i zostało ono zarejestrowane w sądzie w marcu tegoż roku. Obok corocznych imprez w 2008 roku zorganizowaliśmy I Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. W związku z brakiem dojazdu do zamieszkałych już domów na osiedlu Wulpinek w Tomaszkowie Stowarzyszenie podjęło aktywne działania, zwieńczone sukcesem, na rzecz budowy drogi gminnej. Nawiązaliśmy współpracę z Katedrą Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM w Olsztynie, która w 2009 roku opracowała na rzecz Stowarzyszenia Koncepcję Zagospodarowania użyczonego nam terenu nad jeziorem Wulpińskim. Korzystając z pobliskiego pola golfowego zorganizowaliśmy spotkanie na polu golfowym w Naterkach, podczas którego wiele osób, korzystając z pomocy instruktora, po raz pierwszy zetknęło się z golfem. Włączyliśmy się do organizacji najstarszego na Warmii i Mazurach, bo organizowanego nieprzerwanie od 2000 roku, ogólnopolskiego turnieju golfowego "TOGA GOLF", organizujemy Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego, uczestniczyliśmy w zorganizowaniu obchodów 660 lecia Tomaszkowa. Wybudowaliśmy wiatę, która służy mieszkańcom Tomaszkowa. Powołany został do życia działający przy Stowarzyszeniu chór „KONSONANS”, którego niewątpliwym osiągnięciem jest nagranie w dniu 27.12.2009 r. pięknego koncertu „Z narodzenia Pana” w kościele parafialnym w Dorotowie. Płyty wideo i audio z tym nagraniem, które ukazały się w styczniu 2010 r rozeszły się błyskawicznie. Konieczne było drugie wydanie tej płyty w nowej oprawie graficznej. Chór się stale rozwija i w 2016 roku liczy już 35 członków. Od 2010 roku integrujący mieszkańców Bal Sąsiada jest balem przebierańców. Tematy imprezy, to m.in. "Tomaszkowo na filmowo", "Czar PRL-u" . W 2012 r. naprawiliśmy molo zniszczone po zimie, zakończyliśmy budowę ogrodzenia, a przed "V Regatami o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego" powstało piękne boisko do siatkówki plażowej. Zrealizowany został projekt nasadzeń, ogrodziliśmy teren, wybudowane zostało boisko do siatkówki plażowej. Nasza działalność pozwoliła na przekazanie na cele charytatywne ponad 37 tys. złotych. Od 2013 roku działa niezwykle popularny Klub Podróżnika prowadzony przez Ulę Dobrzańską z pomocą Eweliny Sugajskiej z GOK w Stawigudzie. Stałym działaniem jest organizacja konkursu fotograficznego zakończonego wernisażem. Naszym udziałem jest wiele inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa i na rzecz poprawy życia mieszkańców.