Stowarzyszenie Tomaszkowo

Chór KONSONANS

Wśród mieszkańców nowego osiedla w Tomaszkowie od chwili zamieszkania tlił się pomysł wspólnego śpiewania. Do pierwszego spotkania „komitetu założycielskiego” Urszuli Dobrzańskiej, Aleksandry Bakun i Bogdana Kuli doszło na początku października 2008 r. Dyrygenta nie trzeba było daleko szukać, bo naszym bliskim sąsiadem był doświadczony artysta-muzyk Kazimierz Arciszewski, który dał się przekonać i podjął się poprowadzenia chóru. Po kilkunastu spotkaniach i telefonach akces zgłosiło ponad 25 chętnych osób. Do prób przystąpiliśmy z olbrzymim entuzjazmem, a Kazik podjął się przygotowania tej przypadkowej grupy do koncertu kolęd w drugi dzień Świat Bożego Narodzenia 2008 r. Gdy zbliżał się termin występu konieczne stało się nadanie naszej grupie wokalnej nazwy. Między innymi padła propozycja nazwy "Konsonans" jako antonim słowa "dysonans" i tak zostało.

Pierwszy koncert „Z Narodzenia Pana” odbył się w kościele w Dorotowie dla licznie zgromadzonych parafian, rodzin i przyjaciół. Niespodzianką było zorganizowanie przez Stowarzyszenie TOMASZKOWO amatorskiego nagrania tego pierwszego koncertu. Nagrana wówczas płyta, jest do dziś najcenniejszą pamiątką związaną z chórem i doczekała się dwóch wydań (w różnych obwolutach). Sukces pierwszego występu zachęcił do regularnych prób i koncertów. Chór intensywnie pracował, zdobywał coraz więcej sympatyków i regularnie koncertował. Nagle (25.08.2012 r.) po bardzo krótkiej chorobie i zaledwie w miesiąc po ostatnim koncercie zmarł nasz dyrygent Kazio Arciszewski. Tymczasowego prowadzenia chóru podjęła się jego niezwykle uzdolniona córka i nasza solistka Emilia Arciszewska. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem prowadziła chór od października 2012 r. Gdy z przyczyn osobistych w lutym 2014 r zrezygnowała z prowadzenia chóru stanęliśmy ponownie przed problemem znalezienia dyrygenta. Prowadzenia chóru podjęła się Natalia Kaczmarcik, która od marca 2014 roku jest naszym dyrygentem.

Patronat nad chórem od początku jego istnienia sprawuje Stowarzyszenie TOMASZKOWO. Od kilku lat budżet chóru jest wspierany również przez gminę i GOK w Stawigudzie. Chór liczy obecnie 35 osób. śpiewających w czterech głosach (soprany, alty, tenory i basy). Pracujemy bardzo intensywnie.  Swoje umiejętności doskonalimy na próbach wokalnych chóru, pracujemy też indywidualnie i często koncertujemy. Na 2017 rok mamy bardzo ambitne plany. Zamierzamy nadal często koncertować i wziąć udział w przeglądach chórów. Osiągnęliśmy obecny, wysoki poziom, doceniony w licznych konkursach. Jesteśmy gotowi, by dokonać profesjonalnego nagrania i wydać pierwszą płytę. Problemem są jak zwykle pieniądze. Z naszym zapałem i optymizmem i z tym problemem sobie jakoś poradzimy. Jeśli czytasz ten tekst życz nam powodzenia.

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.077 seconds, 1.35 MB
Application afterRoute: 0.084 seconds, 1.53 MB
Application afterDispatch: 0.144 seconds, 2.00 MB
Application afterRender: 0.147 seconds, 2.04 MB

Zużycie pamięci

2171056

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mkkv3mgsn2gvgngsrcfaur7f82'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1574386180' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mkkv3mgsn2gvgngsrcfaur7f82'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mkkv3mgsn2gvgngsrcfaur7f82','1574387980','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 11)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 8
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-11-22 01:59:40' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-11-22 01:59:40' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='8'
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak