Stowarzyszenie Tomaszkowo

Chór KONSONANS

Wśród mieszkańców nowego osiedla w Tomaszkowie od chwili zamieszkania tlił się pomysł wspólnego śpiewania. Do pierwszego spotkania „komitetu założycielskiego” Urszuli Dobrzańskiej, Aleksandry Bakun i Bogdana Kuli doszło na początku października 2008 r. Dyrygenta nie trzeba było daleko szukać, bo naszym bliskim sąsiadem był doświadczony artysta-muzyk Kazimierz Arciszewski, który dał się przekonać i podjął się poprowadzenia chóru. Po kilkunastu spotkaniach i telefonach akces zgłosiło ponad 25 chętnych osób. Do prób przystąpiliśmy z olbrzymim entuzjazmem, a Kazik podjął się przygotowania tej przypadkowej grupy do koncertu kolęd w drugi dzień Świat Bożego Narodzenia 2008 r. Gdy zbliżał się termin występu konieczne stało się nadanie naszej grupie wokalnej nazwy. Między innymi padła propozycja nazwy "Konsonans" jako antonim słowa "dysonans" i tak zostało.

Pierwszy koncert „Z Narodzenia Pana” odbył się w kościele w Dorotowie dla licznie zgromadzonych parafian, rodzin i przyjaciół. Niespodzianką było zorganizowanie przez Stowarzyszenie TOMASZKOWO amatorskiego nagrania tego pierwszego koncertu. Nagrana wówczas płyta, jest do dziś najcenniejszą pamiątką związaną z chórem i doczekała się dwóch wydań (w różnych obwolutach). Sukces pierwszego występu zachęcił do regularnych prób i koncertów. Chór intensywnie pracował, zdobywał coraz więcej sympatyków i regularnie koncertował. Nagle (25.08.2012 r.) po bardzo krótkiej chorobie i zaledwie w miesiąc po ostatnim koncercie zmarł nasz dyrygent Kazio Arciszewski. Tymczasowego prowadzenia chóru podjęła się jego niezwykle uzdolniona córka i nasza solistka Emilia Arciszewska. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem prowadziła chór od października 2012 r. Gdy z przyczyn osobistych w lutym 2014 r zrezygnowała z prowadzenia chóru stanęliśmy ponownie przed problemem znalezienia dyrygenta. Prowadzenia chóru podjęła się Natalia Kaczmarcik, która od marca 2014 roku jest naszym dyrygentem.

Patronat nad chórem od początku jego istnienia sprawuje Stowarzyszenie TOMASZKOWO. Od kilku lat budżet chóru jest wspierany również przez gminę i GOK w Stawigudzie. Chór liczy obecnie 35 osób. śpiewających w czterech głosach (soprany, alty, tenory i basy). Pracujemy bardzo intensywnie.  Swoje umiejętności doskonalimy na próbach wokalnych chóru, pracujemy też indywidualnie i często koncertujemy. Na 2017 rok mamy bardzo ambitne plany. Zamierzamy nadal często koncertować i wziąć udział w przeglądach chórów. Osiągnęliśmy obecny, wysoki poziom, doceniony w licznych konkursach. Jesteśmy gotowi, by dokonać profesjonalnego nagrania i wydać pierwszą płytę. Problemem są jak zwykle pieniądze. Z naszym zapałem i optymizmem i z tym problemem sobie jakoś poradzimy. Jeśli czytasz ten tekst życz nam powodzenia.