Stowarzyszenie Tomaszkowo

WULPIŃSKIE KLIMATY 2018 wernisaż
wtorek, 16 października 2018 00:00

Ogłoszenie wyników i wernisaż X edycji fotokonkursu „Warmińskie Klimaty 2018”.

Uroczyste otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 13 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie. Do konkursu przystąpiło 20 fotoamatorów składając 175 prac w 5 kategoriach. W tej edycji największą popularnością cieszyła się kategoria : „Natura. 4 Pory Roku.”  Nowością była kategoria „Pocztówka z Gminy Stawiguda” - i tu- obecna na wernisażu Pani Wójt Irena Derdoń -  z satysfakcja wręczyła nagrodę  pani Jolancie Kolinko za  2 nagrodzone przez jury zdjęcia z Bartąga.

Jak podkreśliła pani Ewa Wieliczko – przewodnicząca jury-  jurorzy mieli dużą trudność w przyznaniu nagród , ponieważ poziom prac był bardzo wyrównany – stąd  tyle przyznanych nagród ex aequo.

Natomiast juror pan Kuba Bertrand zwrócił uwagę na duże umiejętności autorów i dobre wyeksponowanie nagrodzonych prac.

Nowością – i to z okazji jubileuszu-  była nagroda Prezesa Stowarzyszenia „Tomaszkowo” – Jerzego Dobrzańskiego, który wyróżnił pracę „ Mamo, co ja tu mam...” Konrada Staweckiego.

Organizatorki konkursu – Ula Dobrzańska ze Stowarzyszenia Tomaszkowo i Ewelina Sugajska z GOK Stawiguda  przygotowały kilka niespodzianek dla uczestników uroczystości. Najważniejszą był  kolejny album dokumentujący dziesięcioletnią historię konkursu .

W kilku słowach historię konkursu- jego koleje i rozwój przedstawiła Ula Dobrzańska. Stwierdziła, że to dzięki zaangażowaniu tak wielu osób konkurs przetrwał i niezwykle się rozwinął. Począwszy od pomocy przy organizowaniu wystawy ( Tadeusz Bakuła) przez społeczne ( przez wiele lat) przewodniczenie jury – Ewa Wieliczko – po fantastyczny rozwój spotkań plenerowych: Przemek Burzyński, Jola Kolinko czy Robert Ziehm. Prowadzenie fanpage’a pozwoliło na żywy kontakt z uczestnikami zaraz po plenerach – omawianie prac , zamieszczanie ciekawych zdjęć. Właśnie z tych zbiorów – Przemek Burzyński- prowadzący stronę „Warmińskich Klimatów”- wybrał i symbolicznie nagrodził pracę pani Małgorzaty Śmieszek-Leszczyńskiej. Wszystkie zgłoszone prace jak i tę nagrodzoną z plenerów można było obejrzeć w przygotowanej przez Przemka  audio prezentacji.

„Warmińskie Klimaty” – to  po tylu latach swego rodzaju rozpoznawalna marka. Konkurs jest znany nie tylko w Gminie ale również w Olsztynie i całym powiecie. Padła propozycja by ten potencjał rozwinąć  tworząc Koło Miłośników Fotografii przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie , który

i tak od lat  poprzez życzliwość i wsparcie dyrektora Witolda Lubowieckiego wpisany jest w kalendarz działań GOK-u. Piękna oprawa plastyczna konkursu -plakaty, dyplomy, przygotowanie wystawy – to zasługa Eweliny Sugajskiej , która z pasją i talentem od 6 lat jest mocno zaangażowana w prace organizacyjne.

Po rozdaniu nagród , w przyjemnej oprawie muzycznej uczestnicy skupili się na wystawie  i wybrali „nagrodę publiczności”. Nastrojowy utwór („Kamienna lampa w herbacianym ogrodzie” ) . w wykonaniu uczennicy szkoły muzycznej Hani Tusińskiej sprawił ,że goście wybrali równie nostalgiczną pracę pana Pawła Kowalewskiego. Jubileuszowe obchody zamykała kolejna wyjątkowa niespodzianka – znany olsztyński bard, pan Janusz Bieńkowski  zaprezentował w mini recitalu liryczne ballady do własnych tekstów. Nie po raz pierwszy utwór „Ławeczka” zachwycił słuchaczy a ballada „Wena” miała szczególny odbiór – przecież na sali większość stanowili foto-artyści.

Nie obyło się bez słodkiej ( tradycyjnej już) fotoniespodzianki- pięknego i smacznego tortu ze zdjęciem jednego z laureatów – tym razem był to koliberek w lawendzie pana Mirka Wawryka  – bardzo apetyczne zdjęcie. Jak zwykle najwięcej radości z tej niespodzianki miały dzieci.

Fotokonkurs „Warmińskie Klimaty” – to nie tylko „zdjęcia” – to przede wszystkim atmosfera, którą tworzą ludzie : spotkania, rozmowy, plenery -  sympatyczna integracja  nie tylko pasjonatów ale całych rodzin.  Mamy nadzieję, że tej „dobrej energii” nie zabraknie na następne lata…

Czego  Państwu i sobie życzę……

Ula Dobrzanska

P.S

Upominkiem dla wszystkich uczestników był kalendarz Stowarzyszenia na rok 2019 z prezentacją zdjęć z poprzednich konkursów – nie ustrzegłam się pomyłki i zdjęcie czerwcowe z makami podpisałam omyłkowo „ Jolanta Kolinko” a jest to zdjęcie pani Renaty Kniefel – za co z całego serca przepraszam. Stosowne sprostowanie będzie na pozostałych egzemplarzach, które są jeszcze nie rozdane. Ula Dobrzańska

 

Werdykt Jury konkursu „Warmińskie Klimaty 2018”.

Jury w składzie: Ewa Wieliczko, Jakub Bertrand, Urszula Dobrzańska odbyło posiedzenie

w dniu 8 października 2018 r.  i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii ”PORTRET”: I miejsce – Katarzyna Tkaczyk, II miejsce – Marek Hasso-Agopsowicz,

III miejsce: Renata Kniefel

w kategorii: „ARCHITEKTURA” : I miejsce Marek Kojro,

w kategorii : „IMPRESJE Z PODRÓŻY”: I miejsce – Kamila Wiśniewska –Hałka, II miejsce ex aequo: Marek Hasso-Agopsowicz i Mirosław Wawryk,

wyróżnienia: Iga Podgórska, Paweł Kowalewski

w kategorii: „POCZTÓWKA Z GMINY STAWIGUDA”: I miejsce : Jolanta Kolinko

w kategorii: „NATURA. 4 PORY ROKU” : I miejsce ex aequo: Łukasz Knop, Marek Kojro, Kamila Wiśniewska- Hałka

wyróżnienia : Tadeusz Więckowski, Jacek Kamiński, Renata Kniefel .

ARCHIWUM

To już w sobotę 13.10.2018 r. o godz. 16 w GOK w Stawigudzie ul. Leśna 1 zostaną ogłoszone wyniki X edycji konkursu Warmińskie Klimaty. Zapraszam na wernisaż i rozdanie nagród.

Ula Dobrzańska

R E G U L A M I N 
fotokonkursu „X Warmińskie Klimaty 2018”
ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie „Tomaszkowo” (ul. Żurawia 3, tel. 501 243 057)
- Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda)
TEMATYKA ZDJĘĆ powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda.
KATEGORIE związane z Warmią:
- człowiek (portret, reportaż, ludzie)
- architektura
- natura „Cztery pory roku” (pejzaż, fauna, flora)
KATEGORIE DODATKOWA:
- „Impresje z podróży” (uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).
- „Pocztówka z Gminy Stawiguda” (uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie Gminy Stawiguda. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).
FORMAT/ ILOŚĆ ZDJĘĆ:
- Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.
- Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD/PENDRIVE w formacie JPG, lub przesłać go na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- jpg powinien być w rozdzielczości minimum 300 dpi, dłuższy bok zdjęcia mieć nie mniej niż 2480 pixeli
- można zgłosić nie więcej niż 8 fotografii w kategorii zdjęć związanych z Warmią.
- 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”.
- 2 fotografie w kategorii „Pocztówka z Gminy Stawiguda”.
OPIS ZDJĘĆ:
Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać:
- imię i nazwisko
- adres
- telefon kontaktowy do autora
- tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)
- dopisek „Warmińskie Klimaty 2018”
- prac konkursowych nie należy oprawiać, podklejać ani umieszczać znaków wodnych.
- nazwa zdjęcia nadesłanego w formie elektronicznej ma zawierać: imię, nazwisko, tytuł pracy.
DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:
- Zdjęcia na konkurs, najlepiej wysłać w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2018”,
- pocztą lub osobiście na adres:
Stowarzyszenie „Tomaszkowo” ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo,
lub Karczma w Stodole, ul. Wulpińska 27, 11-034 Tomaszkowo,
lub Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.
- Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
NAGRODY:
Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
TERMINARZ KONKURSU:
- Zdjęcia należy złożyć do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek).
- Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie ul. Leśna 2 w sobotę 13.10.2018 r. o godz. 16:00.
INFORMACJE DODATKOWE:
- Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
- Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).
- Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć wypełnione oświadczenie zgody na wykorzystywanie zdjęć, które jest do pobrania na stronie internetowej www.gok.stawiguda.pl (jego treść jest powołana w dalszej części tekstu)
- Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne.

 

TREŚĆ WYMAGANEGO OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a  …………………………………………………………………………………….…………………….,
zamieszkały/a ………………………………………………………………………………….……………………………………

telefon: ……………………………………mail: …………………………………………….……………………………………
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Tomaszkowo, ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo (KRS 0000301438); mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) zdjęć mojego autorstwa nadesłanych na konkurs „Wulpińskie Klimaty”. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.

2. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Stowarzyszenie Tomaszkowo udostępnionych przeze mnie danych osobowych:

- w zakresie związanym z konkursem Warmińskie Klimaty,
- w celu kontaktu ze mną oraz
- w zakresie związanym z wykorzystywaniem zdjęć nadesłanych przeze mnie w formie papierowej i elektronicznej.

3. Oświadczam, że wiem iż mam prawo wglądu do moich danych i mogę w dowolnym momencie wycofać, sprostować i uzupełnić moje dane osobowe oraz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania moich danych. Mam świadomość tego, że przysługuje mi prawo do bycia zapomnianym oraz że mam możliwość zgłaszania skarg Administratorowi  tj  Stowarzyszeniu Tomaszkowo lub Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 5310300, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

……………………………dnia: ………………….…                                ……………..………………………………………

(miejscowość, data)                                                                       ( czytelny podpis autora zdjęć)

.

ARCHIWUM

Już 17.09.2018 upływa termin składania prac w X edycja FOTOKONKURSU "Warmińskie Klimaty 2018"  Przypominamy o konieczności złożenia wraz ze zdjęciami w formie papierowej i elektronicznej oświadczenia, którym mowa w regulaminie (w dalszej części podajemy treść regulaminu i wymaganego oświadczenia). Zachęcamy do mobilizacji i wybrania najciekawszych zdjęć na konkurs. Przypominamy o nowych kategoriach: „Pocztówka z Gminy Stawiguda” i  "Cztery pory roku". Pierwszej z tych kategorii uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie naszej gminy. W drugiej czekamy na zdjęcia, które mogą uchodzić za wizytówkę przedstawianej pory roku. By uniknąć nieporozumień przy przedstawianiu walorów przyrodniczych lub budowli z naszej gminy lub „z podróży”, prosimy o zaznaczanie kategorii w jakiej ma startować w konkursie przedstawiona fotografia. Nieporozumień nie będzie w stałej kategorii „Człowiek” z fotograficznym zapisem codzienności życia człowieka poprzez pokazanie na fotografii emocji, stanu czy mijającego czasu, przedstawienie ludzi w zwykłych i w niezwykłych sytuacjach. Nasz konkurs organizowany od 2008 roku przez nasze Stowarzyszenie  we współpracy z GOK w Stawigudzie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Liczymy na piękne zdjęcia i zachęcamy do udziału.

 

Zapraszamy w dn. 07.10.2017 r. o godz. 16.00 na wernisaż wyróżnionych zdjęć i ogłoszenie wyników IX edycji fotokonkursu Warmińskie Klimaty do świetlicy w Tomaszkowie ul. Żurawia 3. Upłynął termin zgłaszania zdjęć na tegoroczny konkurs i wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac. Komisja konkursowa będzie miała niezwykle trudny wybór. Przypominamy, że regulamin fotokonkursu jest w zakładce "Inne Inicjatywy". Wydaliśmy albumy z historią fotokonkursu i z wybranymi zdjęciami uczestników poprzednich edycji. Dwa wielkie albumy z oryginalnymi zdjęciami to efekt pracy Uli Dobrzańskiej i Eweliny Sugajskiej. Ula przygotowała także po uzyskaniu wsparcia z gminy Stawiguda mały album z przeznaczeniem dla licznej grupy dotychczasowych uczestników fotokonkursu i jako materiał promocyjny naszej pięknej Warmii. Ten rok to także dla konkursu rok zmian i nowości. Konkurs okazał się znaczącym wydarzeniem kulturalnym adresowanym do szerokiego grona odbiorców, a jego tematyka wykraczała znacząco od pierwotnej intencji pokazania tylko piękna terenów nam najbliższych - okolic jeziora Wulpińskiego. Zdecydowaliśmy się na znaczące zmiany zarówno w regulaminie jak i nazwie konkursu: od tego roku nazwa konkursu to „Warmińskie Klimaty”,a prace muszą być składane są również w formie elektronicznego zapisu. Nowymi, równorzędnymi kategoriami są od tego roku tematy: „CZŁOWIEK”, „ARCHITEKTURA”, „NATURA”. Pozostawiliśmy cieszącą się niesłabnącym powodzeniem kategorię „IMPRESJE Z PODRÓŻY”. Zwycięzcy w ub roku to Mirosław Wawryk (człowiek i impresje z podróży), Bogdan Miller (architektura) i Marek Hasso-Agopsowicz (natura). Dziewięć lat istnienia i rozwoju konkursu dla fotoamatorów dowodzi jak jest to cenna inicjatywa wyrabiająca wrażliwość i pozwalająca wyrazić emocjonalny związek z miejscem, w którym się mieszka. Jednocześnie poprzez plenery, spotkania i warsztaty nasza impreza pozwala doskonalić swoje umiejętności i wymieniać doświadczenia. Wernisaże stanowią okazję do spotkań i stały się miejscem integracji mieszkańców Gminy Stawiguda.

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu fotograficznego „Wulpińskie Klimaty 2016” Regulamin fotokonkursu „VIII Warmińskie Klimaty 2016” jest dostępny w zakładce Inne inicjatywy. Uczestnicy dotychczasowych konkursów są proszeni o pilne przesłanie lub dostarczenie swoich prac biorących udział w dotychczasowych konkursach w formie elektronicznej (preferowany format *.jpg). Jest nam to potrzebne do archiwizacji dotychczasowych edycji fotokonkursu, a jeśli pojawią się takie możliwości, do wydania albumu z wybranymi fotografiami. Liczymy na udział w tegorocznym konkursie.

 

2015

W sobotę 10.10.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Tomaszkowie odbył się wernisaż kończący już siódmą edycję FOTOKONKURSU „Wulpińskie Klimaty 2015”. Pomysłodawczynią i organizatorką imprezy jest Ula Dobrzańska. W tegorocznym konkursie wzięło udział 16 uczestników, którzy nadesłali ok. 120 prac w dwóch kategoriach: „Pejzaż” oraz „Impresje z podróży”. Oto nasi zwycięscy: W kategorii „Pejzaż” I miejsce zajął Pan Marek Kojro. Kolejne miejsca zajęli Katarzyna Tkaczyk i Przemysław Burzyński. Wyróżnione zostały prace Macieja Maciejewskiego i Ewy Kisielnickiej. W kategorii „Impresje z podróży” zwyciężył Przemysław Burzyński przed Joanną Zaraś i Leszkiem Kuryłowiczem. Wyróżnieni zostali Anna Burzyńska, Anna Mystkowska i Iga Podgórska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za nadesłane prace, gratulujemy zwycięzcom i już dziś zapraszamy na kolejną edycję! Nasz konkurs z roku na rok bardzo się zmienia. Proponujemy nowe kategorie tematyczne jak również wzbogacamy go o nowe formy wyrazu. Zawsze zachęcamy do nadawania fotografiom tytułów oraz opisów. W tym roku pani Joanna Zaraś przesłała nam oprócz zdjęć dwa swoje wiersze, które cudownie dopełniły wystawę. Ubiegłoroczna edycja zainspirowała również Panią Ewelinę Sugajską, która od lat bardzo pomaga w organizacji i przygotowaniu imprezy, do stworzenia animacji przedstawiającej zmieniającą się w różnych porach roku wyspę Herta na jeziorze Wulpińskim. Zachęcamy do obejrzenia efektu końcowego: https://youtu.be/DYXli1UCLvQ

2014

W sobotę 11.10.2014 w świetlicy w Tomaszkowie odbył się wernisaż, podczas którego została rozstrzygnięta VI edycja konkursu fotograficznego „Wulpińskie Klimaty 2014” ogłoszonego przez  nasze Stowarzyszenie. Inicjatywę tą wspierali: Urząd Gminy Stawiguda, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie oraz Rada Sołecka - Tomaszkowo.
Udział w konkursie wzięło 14 osób, które w sumie  złożyły 94 prace. Jury postanowiło w tym roku przyznać nagrodę specjalną Grand Prix – Puchar Prezesa Stowarzyszenia Tomaszkowo za całość prac. Otrzymał ją pan Marek Kojro. 
Nagrodę główną za swoje prace w kat. ”Pejzaż” otrzymała pani Anna Mystkowska Pływaczewska, drugie miejsce zajął pan Dariusz Klaczko za zestaw 4 zdjęciowy „Jezioro Pluszne i okolice”, trzecie w tej kategorii ex aequo pan Przemysław Burzyński za 2 zdjęcia – „Rybak” i ”Po sezonie” oraz pani Ewelina Sugajska za 3 zdjęcia z zestawu „Wulpińskie Klimaty”. W tej kategorii jury przyznało wyróżnienia: pani Annie Piskorz za „Lot paralotnią” oraz najmłodszym uczestnikom: Gabrysi Popis za zdjęcia „Koń” i „Dmuchawiec” i  Oskarowi Magudzie za ciekawe zdjęcie „Jezioro Wulpińskie w bańce mydlanej”.
W kategorii „Podróże” zwyciężył cykl zdjęć „Kolorowe Indie” pani Olgi Tusińskiej, Drugie miejsce przypadło pani Katarzynie Tkaczyk za oryginalne zdjęcia z Japonii  (2 zdjęcia z cyklu ”Magiczna Kamakura”), a trzecie w tej kategorii zdobyli ex aequo: pan Mirosław Wawryk za zdjęcie „Kenia” i podwodne zdjęcie „Ryba” oraz Iga Podgórska za zdjęcie „W szeregu zbiórka – Kreta”.
Nowością była dodatkowa nagroda – „Za walory malarskie”. Zdjęcia oceniał znany artysta malarz pan Jan Pruski i wyróżnił tą nagrodą prace Igii Podgórskiej: „Parasol” i „W kuchni w Bułgarii”
Po rozdaniu nagród uczestnicy imprezy zostali zaproszeni przez gościa pana Mieczysława Wieliczko do upamiętnienia spotkania grupowym zdjęciem. W tym czasie została przygotowana słodka niespodzianka – tradycyjny tort z nagrodzonym zdjęciem. W tym roku były to, prezentujące się bardzo apetycznie,  maki nad Jeziorem Wulpińskim pani Anny Mystkowskiej Pływaczewskiej.
W kuluarowych rozmowach przy kawie zostały wybrane przez głosowanie 3 prace na aukcję charytatywną – nastrojowy pejzaż pana Marka Kojro, czarno-białe zdjęcie konia Gabrysi Popis oraz melancholijne „Odbicia” z cyklu „Wieczorne Zamyślenia” pana Przemysława Burzyńskiego. Aukcja tradycyjnie przeprowadzona będzie na najbliższym Balu Sąsiada.
Jak zauważyli uczestnicy spotkania poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Jest też świetną imprezą integrującą środowisko. Na wernisażu zauważyć się dało całe rodziny, nawet z malutkimi dziećmi. Sporo też było osób spoza Tomaszkowa. Wykorzystana była również obecność znanych artystów – wspomnianego znanego pana Mieczysława Wieliczko, pana Jana Pruskiego i pana Witolda Podgórskiego. W małych grupkach. dyskutowano o fotografii, malarstwie o sztuce. Satysfakcją organizatorów jest rosnąca popularność tej imprezy.
Wystawa zdjęć trwała do 24 października 2014 r., następnie została przeniesiona do GOK-u w Stawigudzie., a w listopadzie była eksponowana w Urzędzie Gminy.

Ula Dobrzańska

2013

W sobotę 12.10.2013 w świetlicy w Tomaszkowie odbył się wernisaż, podczas którego została rozstrzygnięta V edycja konkursu „Wulpińskie Klimaty 2013” ogłoszonego przez  nasze Stowarzyszenie .W tym roku udział w konkursie wzięło 14 osób. Wręczono nagrody w 2 kategoriach: „Pejzaż” i „Pamiątka z podróży”. Nagrodę główną w kat. ”Pejzaż” otrzymał Mirosław Wawryk za 7 zdjęć pejzażowych, drugie miejsce zajęła Ula Jabłońska za 2 zdjęcia i trzecie w tej kategorii Gabrysia Popis .Wyróżnienie przypadło Jerzemu Myszkowskiemu za 3 zdjęcia z cyklu „Nad Jez. Wulpińskim”.W kat. „Podróże” bezkonkurencyjna okazała się Ewelina Sugajska za  zestaw zdjęciowy „Magiczna  Islandia”. Drugie miejsce przypadło Małgorzacie Burdalskiej za zdjęcie „Wersal.17.08.2013 godz. 22.00”, trzecie Annie Mystkowskiej za 2 zdjęcia „Wenecja” .

Uroczyste ogłoszenie wyników zostało ukoronowane poczęstunkiem wraz z niespodzianką- pysznym, ognistym, krajobrazowym tortem! Uczestnicy wernisażu wybrali również zdjęcia na charytatywną aukcję, która tradycyjnie odbywa się podczas „Balu Sąsiada”. Wystawa zdjęć potrwa w Tomaszkowie do 21 października 2013, następnie będzie przeniesiona do GOK-u w Stawigudzie, a w listopadzie nagrodzone zdjęcie będą wyeksponowane w Urzędzie Gminy.

Instytucjami wspierającymi tę inicjatywę jest również Urząd Gminy Stawiguda, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie oraz Rada Sołecka. Relacja i zdjęcia z wernisażu znajdują się także na stronie Urzędu Gminy w Stawigudzie: http://www.stawiguda.pl/news/312/relacja-z-wernisazu-fotograficznego.

2012

W sobotę 27 października 2012 r. w świetlicy w Tomaszkowie odbył się wernisaż,  podczas którego zostały wręczone nagrody zwycięzcom IV edycji fotokonkursu „Wulpińskie Klimaty 2012”. Do konkursu zgłosiło się 17 uczestników, którzy przygotowali 92 prace. W tym roku zdjęcia były oceniane w 2 kategoriach: PEJZAŻ i PORTRET.

Zwycięzcą w kategorii „Pejzaż” został Mirosław Wawryk za poczucie kadru, wrażliwość i perfekcyjne przygotowanie odbitek. Drugie miejsce zajęła  Joanna Pawłowska za 3 zdjęciowy zestaw pt. ”Twarze Zatoki Tomaszkowo-City” oraz 3 zdjęciowy zestaw „:Balony nad Tomaszkowem”. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła Ewelina Sugajska za baczną obserwację przyrody i jej zmienności.

Wyróżnienia to: Bogusława Masłowiecka-Miotk za zdjęcia 1-3 Wulpińskie Klimaty oraz Magdalena Czarnecka  za zdjęcia nr 5 i 7 z zestawu „12 godzin nad Jeziorem Wulpinskim”.

W kategorii „Portret” I nagrodę otrzymał Sebastian Piełudź za kreację artystyczną (zdjęcia 1-3).Drugie miejsce zajął Mirosław Wawryk za zdjęcie pt „Bracia-Lwów”- za świadome podpatrywanie świata ,.III miejsce przypadło Oldze Tusińskiej za zdjęcie „Portret dziewczynki”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Iwona Schubert z a zdjęcie „Babacia”, Agnieszka Wieczorek za zdjęcie „Luiza” i Karolina Wilczek za zdjęcia pt: „Ola i Hania – przyjaciółki z Wulpinka” i „Tak kocham Buffiego....”
Po wręczeniu nagród na stole pojawiła się niespodzianka – duży tort udekorowany zdjęciem z balonem . Równocześnie uczestnicy wernisażu zastanawiali się nad wyborem „zdjęcia publiczności”, które tradycyjnie jest przedmiotem aukcji na cel charytatywny na najbliższym Balu Sąsiada. Zdecydowaną większością głosów zostały wybrane 2 zdjęcia : „Pejzaż zimowy” Mirosława Wawryka i „Zachód słońca nad Jeziorem Wulpińskim” Magdaleny Czarneckiej. Obie prace po oprawieniu trafią na aukcję.

Zdaniem pani Ewy Wieliczko , fotografa i przewodniczącej jury – co roku konkurs prezentuje wyższy poziom- prace wykonane są  bardziej profesjonalne i wybrane w przemyślany sposób. Jej zdaniem, konkurs i wernisaż bardzo integrują środowisko.

Część uczestników wernisażu zadeklarowała pomoc organizatorom w przygotowaniu i przeprowadzeniu przyszłorocznego konkursu- konkurs bowiem wpisał się już w kalendarz imprez i jest bardzo interesującym i aktywizującym środowisko zdarzeniem .

Nadmienić należy, że w konkursie poza mieszkańcami Gminy i Olsztyna udział wzięli również mieszkańcy okolic Warszawy zafascynowani pięknem naszej gminy i spędzający co roku kilka tygodni nad Jeziorem Wulpińskim.

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.079 seconds, 1.35 MB
Application afterRoute: 0.088 seconds, 1.53 MB
Application afterDispatch: 0.164 seconds, 2.16 MB
Application afterRender: 0.167 seconds, 2.23 MB

Zużycie pamięci

2371504

Zapytań do bazy danych: 13

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6f0qhs557ohgi6i7jcssm3f3s6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1576107772' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6f0qhs557ohgi6i7jcssm3f3s6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6f0qhs557ohgi6i7jcssm3f3s6','1576109572','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 4)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 46
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 00:12:52' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 00:12:52' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='46'
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 13. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-12-12 00:12:52' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-12-12 00:12:52' )
    ORDER BY a.ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak