Stowarzyszenie Tomaszkowo

Będzie droga?
niedziela, 05 lutego 2017 00:00

Mamy pierwsze efekty naszych działań. Na razie przybyło znaków drogowych i zmieniła się organizacja ruchu na ul. Wulpińskiej poprawiając bezpieczeństwo na drodze. Przygotowywane są projekty budowy ciągu rowerowo pieszego ale także przebudowy ulicy Wulpińskiej. Droga powiatowa była pomijana przez wiele lat we wszelkich planach inwestycyjnych i byliśmy wielokrotnie informowani, że w najbliższych latach także nie jest tu planowana inwestycja i nie możemy spodziewać się poprawy tej drogi. Wreszcie po naszych licznych pismach do władz powiatu i gminy oraz po zmianie władz samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i gminy doszło do podjęcia pierwszych działań na rzecz przebudowy tej drogi. Pojawiła się szansa na dofinansowanie ciągu rowerowo-pieszego i takie starania zostały podjęte przez Wójta Gminy Stawiguda Irenę Derdoń. Z inicjatywy Jerzego Dobrzańskiego i Bogdana Kuli zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami. Na zaproszenie obecnej na spotkaniu Pani Ireny Derdoń Wójta Gminy Stawiguda i Pani Marii Dąbrowskiej - sołtysa do Tomaszkowa przybyła Pani Katarzyna Grzybowska Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie reprezentująca Starostę, Pan Artur Bal - Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. Byli też radni powiatu z naszej gminy Pan Jan Żemajtys i Pan Marian Piwcewicz i radna sejmiku województwa Pani doktor Grażyna Licznerska. Inicjatorzy spotkania przygotowali i przedstawili zebranym dwie prezentacje zagrożeń na drodze i wskazali możliwości rozwiązań pozwalających na poprawę bezpieczeństwa. Pierwszym rezultatem tego spotkania było pojawienie się nowych przejść dla pieszych, nowe poprawiające bezpieczeństwo oznakowanie drogi i poprzeczne pasy zwalniające. Zmieniła się przede wszystkim atmosfera wokół planów przebudowy drogi. Sporządziliśmy petycje do Starosty Powiatu Olsztyńskiego i do Przewodniczącej Rady Powiatu oraz do Wójta Gminy Stawiguda w sprawie przeznaczenia w budżecie środków na wykonanie projektu przebudowy drogi i przystąpienia do wykonania takiego projektu. Wskazywaliśmy, że celowe i uzasadnione jest równoczesne i zsynchronizowane wykonanie projektu ciągu rowerowo pieszego i przebudowy drogi. Jedną z petycji podpisało 109 osób druga 95. Podpisów byłoby więcej, gdyby nie pośpiech by ją złożyć. Przedstawiciele stowarzyszenia Bogdan Kula i Jerzy Dobrzański spotykali się kilkakrotnie z władzami przekonując do słuszności stanowiska mieszkańców Tomaszkowa. Zarząd Powiatu w Olsztynie w uchwale nr 103/2/2016 z dn. 15.11.2016 uwzględnił wniosek zawarty w petycji i inwestycja w postaci dokumentacji projektowej ulicy Wulpińskiej znalazła się na liście zadań do realizacji w 2017 roku.

Dzięki konsekwentnym i usilnym działaniom mieszkańców pojawiła się szansa nie tylko na budowę ciągu rowerowo pieszego ale także przebudowy ulicy Wulpińskiej. Wspólnie działajmy i zróbmy wszystko by inwestycje te zostały zrealizowane. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w starania na rzecz budowy ciągu rowerowo pieszego i na rzecz przebudowy drogi. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Pani Wójt i Ireny Derdoń i Pani Starosty Małgorzaty Chyzik.