Stowarzyszenie Tomaszkowo

Będzie droga?
niedziela, 05 lutego 2017 00:00

Mamy pierwsze efekty naszych działań. Na razie przybyło znaków drogowych i zmieniła się organizacja ruchu na ul. Wulpińskiej poprawiając bezpieczeństwo na drodze. Przygotowywane są projekty budowy ciągu rowerowo pieszego ale także przebudowy ulicy Wulpińskiej. Droga powiatowa była pomijana przez wiele lat we wszelkich planach inwestycyjnych i byliśmy wielokrotnie informowani, że w najbliższych latach także nie jest tu planowana inwestycja i nie możemy spodziewać się poprawy tej drogi. Wreszcie po naszych licznych pismach do władz powiatu i gminy oraz po zmianie władz samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i gminy doszło do podjęcia pierwszych działań na rzecz przebudowy tej drogi. Pojawiła się szansa na dofinansowanie ciągu rowerowo-pieszego i takie starania zostały podjęte przez Wójta Gminy Stawiguda Irenę Derdoń. Z inicjatywy Jerzego Dobrzańskiego i Bogdana Kuli zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami. Na zaproszenie obecnej na spotkaniu Pani Ireny Derdoń Wójta Gminy Stawiguda i Pani Marii Dąbrowskiej - sołtysa do Tomaszkowa przybyła Pani Katarzyna Grzybowska Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie reprezentująca Starostę, Pan Artur Bal - Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. Byli też radni powiatu z naszej gminy Pan Jan Żemajtys i Pan Marian Piwcewicz i radna sejmiku województwa Pani doktor Grażyna Licznerska. Inicjatorzy spotkania przygotowali i przedstawili zebranym dwie prezentacje zagrożeń na drodze i wskazali możliwości rozwiązań pozwalających na poprawę bezpieczeństwa. Pierwszym rezultatem tego spotkania było pojawienie się nowych przejść dla pieszych, nowe poprawiające bezpieczeństwo oznakowanie drogi i poprzeczne pasy zwalniające. Zmieniła się przede wszystkim atmosfera wokół planów przebudowy drogi. Sporządziliśmy petycje do Starosty Powiatu Olsztyńskiego i do Przewodniczącej Rady Powiatu oraz do Wójta Gminy Stawiguda w sprawie przeznaczenia w budżecie środków na wykonanie projektu przebudowy drogi i przystąpienia do wykonania takiego projektu. Wskazywaliśmy, że celowe i uzasadnione jest równoczesne i zsynchronizowane wykonanie projektu ciągu rowerowo pieszego i przebudowy drogi. Jedną z petycji podpisało 109 osób druga 95. Podpisów byłoby więcej, gdyby nie pośpiech by ją złożyć. Przedstawiciele stowarzyszenia Bogdan Kula i Jerzy Dobrzański spotykali się kilkakrotnie z władzami przekonując do słuszności stanowiska mieszkańców Tomaszkowa. Zarząd Powiatu w Olsztynie w uchwale nr 103/2/2016 z dn. 15.11.2016 uwzględnił wniosek zawarty w petycji i inwestycja w postaci dokumentacji projektowej ulicy Wulpińskiej znalazła się na liście zadań do realizacji w 2017 roku.

Dzięki konsekwentnym i usilnym działaniom mieszkańców pojawiła się szansa nie tylko na budowę ciągu rowerowo pieszego ale także przebudowy ulicy Wulpińskiej. Wspólnie działajmy i zróbmy wszystko by inwestycje te zostały zrealizowane. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w starania na rzecz budowy ciągu rowerowo pieszego i na rzecz przebudowy drogi. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Pani Wójt i Ireny Derdoń i Pani Starosty Małgorzaty Chyzik.

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.105 seconds, 1.35 MB
Application afterRoute: 0.116 seconds, 1.53 MB
Application afterDispatch: 0.183 seconds, 2.01 MB
Application afterRender: 0.186 seconds, 2.06 MB

Zużycie pamięci

2190616

Zapytań do bazy danych: 13

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'co6k4eu7ktgqpd03g9d97ni0i2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1576112783' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'co6k4eu7ktgqpd03g9d97ni0i2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'co6k4eu7ktgqpd03g9d97ni0i2','1576114583','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 4)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 45
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 01:36:24' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 01:36:24' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='45'
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 13. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-12-12 01:36:24' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-12-12 01:36:24' )
    ORDER BY a.ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak