Stowarzyszenie Tomaszkowo

Walne Zgromadzenie 2017
niedziela, 19 lutego 2017 00:00

Zapraszamy w dniu 22.03.2017 r. o g.18.00 do świetlicy w Tomaszkowie ul. Żurawia 3 na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO.

Propozycja porządku obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia
 2. podziękowanie darczyńcom akcji charytatywnej
 3. wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej
 4. przyjęcie porządku Zebrania,
 5. sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. zgłaszanie kandydatur do władz Stowarzyszenia,
 7. dyskusja nad sprawozdaniami
 8. głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium
 9. przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia
 10. sprawy różne – wolne wnioski,
 11. podjęcie uchwał,
 12. zakończenie Zgromadzenia

 

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.031 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.034 seconds, 1.50 MB
Application afterDispatch: 0.058 seconds, 1.96 MB
Application afterRender: 0.059 seconds, 2.00 MB

Zużycie pamięci

2127504

Zapytań do bazy danych: 13

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'iu71h6jhs3t2mrnuu8aa487h52'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1576107402' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'iu71h6jhs3t2mrnuu8aa487h52'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'iu71h6jhs3t2mrnuu8aa487h52','1576109202','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 4)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 37
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 00:06:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 00:06:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='37'
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 13. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-12-12 00:06:42' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-12-12 00:06:42' )
    ORDER BY a.ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak