Stowarzyszenie Tomaszkowo

warsztaty fotograficzne - portret
czwartek, 07 września 2017 00:00

Już 9 września (sobota) o godzinie 10 w GOK-u przy ul. Leśnej 2 w Stawigudzie ruszają rozpoczynamy warsztaty fotograficzne - portret prowadzone  przez znanego fotografika Roberta Ziehm. Organizujemy je wspólnie z GOK Stawiguda. Zapraszamy

.

 
Walne Zgromadzenie 2017
niedziela, 19 lutego 2017 00:00

Zapraszamy w dniu 22.03.2017 r. o g.18.00 do świetlicy w Tomaszkowie ul. Żurawia 3 na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO.

Propozycja porządku obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia
 2. podziękowanie darczyńcom akcji charytatywnej
 3. wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej
 4. przyjęcie porządku Zebrania,
 5. sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. zgłaszanie kandydatur do władz Stowarzyszenia,
 7. dyskusja nad sprawozdaniami
 8. głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium
 9. przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia
 10. sprawy różne – wolne wnioski,
 11. podjęcie uchwał,
 12. zakończenie Zgromadzenia

 

 
Będzie droga?
niedziela, 05 lutego 2017 00:00

Mamy pierwsze efekty naszych działań. Na razie przybyło znaków drogowych i zmieniła się organizacja ruchu na ul. Wulpińskiej poprawiając bezpieczeństwo na drodze. Przygotowywane są projekty budowy ciągu rowerowo pieszego ale także przebudowy ulicy Wulpińskiej. Droga powiatowa była pomijana przez wiele lat we wszelkich planach inwestycyjnych i byliśmy wielokrotnie informowani, że w najbliższych latach także nie jest tu planowana inwestycja i nie możemy spodziewać się poprawy tej drogi. Wreszcie po naszych licznych pismach do władz powiatu i gminy oraz po zmianie władz samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i gminy doszło do podjęcia pierwszych działań na rzecz przebudowy tej drogi. Pojawiła się szansa na dofinansowanie ciągu rowerowo-pieszego i takie starania zostały podjęte przez Wójta Gminy Stawiguda Irenę Derdoń. Z inicjatywy Jerzego Dobrzańskiego i Bogdana Kuli zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami. Na zaproszenie obecnej na spotkaniu Pani Ireny Derdoń Wójta Gminy Stawiguda i Pani Marii Dąbrowskiej - sołtysa do Tomaszkowa przybyła Pani Katarzyna Grzybowska Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie reprezentująca Starostę, Pan Artur Bal - Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. Byli też radni powiatu z naszej gminy Pan Jan Żemajtys i Pan Marian Piwcewicz i radna sejmiku województwa Pani doktor Grażyna Licznerska. Inicjatorzy spotkania przygotowali i przedstawili zebranym dwie prezentacje zagrożeń na drodze i wskazali możliwości rozwiązań pozwalających na poprawę bezpieczeństwa. Pierwszym rezultatem tego spotkania było pojawienie się nowych przejść dla pieszych, nowe poprawiające bezpieczeństwo oznakowanie drogi i poprzeczne pasy zwalniające. Zmieniła się przede wszystkim atmosfera wokół planów przebudowy drogi. Sporządziliśmy petycje do Starosty Powiatu Olsztyńskiego i do Przewodniczącej Rady Powiatu oraz do Wójta Gminy Stawiguda w sprawie przeznaczenia w budżecie środków na wykonanie projektu przebudowy drogi i przystąpienia do wykonania takiego projektu. Wskazywaliśmy, że celowe i uzasadnione jest równoczesne i zsynchronizowane wykonanie projektu ciągu rowerowo pieszego i przebudowy drogi. Jedną z petycji podpisało 109 osób druga 95. Podpisów byłoby więcej, gdyby nie pośpiech by ją złożyć. Przedstawiciele stowarzyszenia Bogdan Kula i Jerzy Dobrzański spotykali się kilkakrotnie z władzami przekonując do słuszności stanowiska mieszkańców Tomaszkowa. Zarząd Powiatu w Olsztynie w uchwale nr 103/2/2016 z dn. 15.11.2016 uwzględnił wniosek zawarty w petycji i inwestycja w postaci dokumentacji projektowej ulicy Wulpińskiej znalazła się na liście zadań do realizacji w 2017 roku.

Dzięki konsekwentnym i usilnym działaniom mieszkańców pojawiła się szansa nie tylko na budowę ciągu rowerowo pieszego ale także przebudowy ulicy Wulpińskiej. Wspólnie działajmy i zróbmy wszystko by inwestycje te zostały zrealizowane. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w starania na rzecz budowy ciągu rowerowo pieszego i na rzecz przebudowy drogi. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Pani Wójt i Ireny Derdoń i Pani Starosty Małgorzaty Chyzik.

 
INNE INICJATYWY
wtorek, 16 sierpnia 2016 00:00

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH TOMASZKOWO  w Tomaszkowie zaprasza do udziału w IX edycji konkursu fotograficznego „Warmińskie Klimaty 2017”


R E G U L A M I N

fotokonkursu „IX Warmińskie Klimaty 2017”

1. Fotokonkurs „ IX Warmińskie Klimaty 2017” organizuje Stowarzyszenie „Tomaszkowo” z siedzibą w Tomaszkowie (Tomaszkowo ul. Żurawia 3  kontakt:  tel. 501243057) zwane dalej ORGANIZATOREM we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie.

2. Tematyka zdjęć konkursowych powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda. Zdjęcia związane z Warmią będą oceniane w kategoriach:

I. człowiek (portret, reportaż, ludzie)

II. architektura

III. natura (pejzaż, fauna, flora)

3. Kategorią dodatkową są: „Impresje z podróży”, w której uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana.

4. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 8 fotografii  w kategorii zdjęć związanych z Warmią i 2 fotografie w kategorii. „Impresje z podróży”.

5. Warunki formalne dotyczące nadsyłanych prac (ich spełnienie jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie):

a. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.

b. Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 300 DPI, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2480 pixeli.

c. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia), mile widziane załączenie krótkiego opisu miejsca i okoliczności wykonania fotografii oraz dopisek „Warmińskie Klimaty 2017”,

d. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

6. Nadesłanie zdjęć na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach  charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).

7. Zdjęcia na konkurs w wersji papierowej i elektronicznej, najlepiej w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2017”, mogą być wysyłane pocztą na adres siedziby organizatora - Stowarzyszenia TOMASZKOWO: Tomaszkowo ul. Żurawia 3. Mogą być też składane w sklepie  w Tomaszkowie lub Karczmie w Tomaszkowie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii czasie przesyłki. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora i GOK w Stawigudzie. Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne. Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

9. Zdjęcia na konkurs należy złożyć w terminie do dnia  23.09.2016 r. (data wpływu)

10. Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w dniu 07.10.2017 r. o godz. 16.00 ale nie w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie jak wcześniej informowaliśmy lecz w świetlicy w Tomaszkowie przy ul. Żurawiej 3. Zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

 

 


 
Klub Podróżnika - wycieczka
wtorek, 17 maja 2016 00:00

W dniu 14 maja 2016 r. Klub Podróżnika zorganizował pierwszą wycieczkę po Warmii z Panią przewodnik Urszulą Bełza. Pierwszym celem była przepiękna bazylika w Dobrym Mieście. Mało kto wie, że jest znacznie większa i efektowniejsza od katedry w Olsztynie. A to przecież tak blisko. Zwiedziliśmy z przewodnikiem Termy Warmińskie i Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim. Nie udało się zwiedzić muzeum, gdyż bez uprzedzenia zostały zmienione godziny otwarcia. Zainteresowanie klubowiczów przerosło wszelkie oczekiwania - autokar był pełen. Kilka osób srodze się zawiodło licząc na to że z powodu złej pogody niektórzy zrezygnują. Wszyscy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń i żądni nowych wyzwań turystycznych.

Ula Dobrzańska

ARCHIWUM:

sezon 2015/2016

W naszej III już edycji Klubu Podróżnika odbyło się już 6 spotkań. Rozpoczął je kulturoznawca ks. Krzysztof Niedałtowski (w dn. 22.10.2015 r) tematem: Iran od starożytnej Persji do Irańskiej rewolucji. O swoich podróżach po Kubie w listopadzie opowiadała Pani Monika Drążewska. Ekwador - Indianie Huorani to temat kolejnej pasjonującej opowieści tym razem w grudniu naszym gościem był Tomasz Raczyński.  W styczniu „podróżowaliśmy” z panią Małgorzatą Wiśniewską po Maroku,a w lutym (18.02.2016)  Klub gościł Państwa Dramińskich, pasjonatów nurkowania i fotografii podwodnej, którzy przedstawili w Klubie przepiękne zdjęcia ze swoich podwodnych eskapad. W dn. 17 marca  „wybraliśmy się” do Japonii. O swojej ojczyźnie, o różnicach kulturowych między Japończykami i Europejczykami opowie nam urodzony w Kobe, mieszkający w Polsce 8 lat PAN YOICHI IIDA. Kulinarna niespodzianka była nie tylko smacznie ale także - zgodnie z tradycją japońską – przepiękna. W dniu 14 kwietnia odbyło się ostatnie w 3 edycji spotkanie w Klubie Podróżnika, który poprowadziła Pani przewodnik Urszula Bełza. Tytuł spotkania NASZA WARMIA. Podczas spotkania zaproponowaliśmy wycieczkę po pięknych zakątkach Warmii. Wybór padł na Lidzbark Warmiński. Wyjazd z panią przewodnik w dniu 14 maja 2016 r. ok. godz. 9 powrót ok. godz. 17.


sezon 2014/2015

Tak jak w poprzednim sezonie spotkanie Klubu Podróżnika odbywają się raz w miesiącu od października do kwietnia. zazwyczaj w czwartki w świetlicy w Tomaszkowie.  Pierwsze spotkanie z kolejnym sezonie istnienia Klubu Podróżnika odbyło się w dn. 15 października 2014. O Teneryfie opowiedzieli urodzona tam Paula Garcia Ascanio i Jakub Bartoszewicz. W dniu 6 listopada 2014 spotkaliśmy się z Barceloną Gaudiego na spotkaniu z Anną i Przemysławem Burzyńskimi, a w dniu 4 grudnia 2014 podróż przez Panamę, Gwatemalę i Kostarykę przedstawili Beata Szlezyngier-Jagielska i Tomasz Jagielski, autorzy książki „Podróże z obiektywem – Ameryka Środkowa”. Wspaniałą prezentację o Papui Nowej Gwinei przedstawił w dniu 22 stycznia 2015 r. werbista Ojciec Wiesław Dudar podczas czwartego z w tym sezonie spotkania Klubu Podróżnika. W. Dudar pracował Papui Nowej Gwinei jako misjonarz przez 4 lata. Poznał język neomelanezyjski (mieszanka europejskich), ludzi, ich zwyczaje i kulturę. Dotarł w miejsc niedostępnych dla turystów. Podczas naszego spotkania przedstawił ten egzotyczny kraj z punktu widzenia osoby tam mieszkającej. Opowieść była niezwykle barwna i ilustrowana wieloma zdjęciami i anegdotami. Tradycyjnie przygotowany został według przepisu naszego gościa egzotyczny poczęstunek. Choć nie było specjalnej reklamy tego spotkania zabrakło miejsc w naszej wiejskiej świetlicy. Za mały okazał się parking i pobliska ulica, by pomieścić pojazdy przybyłych gości. O. Wiesław Dudar jest od 5 lat Dyrektorem Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie i podczas spotkania zaprosił do odwiedzenia istniejącego od 50 lat najstarszego kościelnego Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, w którym można zobaczyć egzotyczne zwierzęta i setki przedmiotów przywiezionych przez misjonarzy z całego świata. Kolejne piąte spotkanie “Sushi, karaoke i kimona – zamieszkaj w Tokio” odbyło się w dn. 26 lutego 2015 r.w świetlicy w Tomaszkowie. O swoim kilkumiesięcznym pobycie w Japonii – głównie w  Tokio i okolicach opowiedzieli Iwona i Michał Schubert. Te kilka miesięcy pozwoliło spojrzeć na Japonię jakiej nie pozna turysta spędzający tu kilka czy kilkanaście dni. Przedstawienie niezwykłej kultury, zwyczajów wywołało olbrzymie zainteresowanie. Świetlica w Tomaszkowie po raz kolejny z najwyższym z trudem pomieściła zainteresowanych. Powodzeniem cieszyły się bardzo smaczne japońskie potrawy. Z kolei VI spotkanie “Śladem szeptu amazońskiego potoku” odbyło 19 marca 2015 r. O swojej fascynacji Ameryką Południową, a szczególnie dorzeczem Amazonii opowiadał znany podróżnik Stefan Czerniecki. Pan Stefan to dziennikarz-fotoreporter, autor wielu książek i twórca programu "Za siódmą górą" w TV Republika. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową naszego Gościa www.czerniecki.net. W piątek 17 kwietnia 2015 r. w świetlicy Tomaszkowie odbyło się ostatnie spotkanie II edycji KLUBU PODRÓŻNIKA. Była to podróż nie tylko w przestrzeni ale przede wszystkim w czasie – bowiem temat spotkania to "Podróżowanie w czasach PRL-u". O swej podróży opowiedziała założycielka klubu Urszula Dobrzańska oraz jego sympatycy Teresa i Zbigniew Sugajscy. Dodatkowe smaczki tego spotkania to nie tylko slajdy wyświetlane pożyczonym (nb od księdza Piotra Srogi) rzutnikiem na oryginalny ekran tzw. „perełkowy” ale również akcesoria turystyczne z tamtych czasów  specjalnie przywiezione przez klubowiczów : między innymi materac dmuchany, stare aparaty fotograficzne, kochery, niezbędniki itp. Na zewnątrz świetlicy blask odrestaurowanej Syrenki zwabił uczestników spotkania. Sesja zdjęciowa przerwana została padającym deszczem. Pogoda nie dopisała ale i tak nie obyło się bez pieczenia kiełbasek przy ognisku, na stole zaś królował bigos, ogórki kiszone, pasztet i swojski chleb. Hitem była oranżada pita ze szklanek. A dzięki pomysłowości klubowiczów nie zabrakło bloku czekoladowego, murzynka i wafelków. Można było zobaczyc również konserwę turystyczną i paprykarz szczeciński ale to były tylko ozdobniki przy tej obfitości potraw. Muzyczna oprawę tego wyjątkowego spotkania zapewnił Mirosław Wawryk, który w listopadzie 2013 r. był pierwszym prelegentem Klubu Podróżnika. Przyniósł płyty winylowe i gramofon, którymi cudownie dopełnił to ostatnie spotkanie II edycji Klubu Podróżnika. Również oprawa graficzna tego spotkania, jak zwykle przygotowywana przez Ewelinę Sugajską była nie tylko historyczna (odtworzone hasła z czasów PRL-u) ale bardzo dowcipna.

W drugim sezonie 2014-2015 odbyło się 7 spotkań. Naszym spotkaniom zwyczajowo towarzyszy pokaz filmów i zdjęć z podróży oraz poczęstunek złożony z egzotycznych potraw i napojów. Niesamowite często mrożące krew w żyłach opowiadania podróżników wywołują żywe reakcje uczestników i liczne dyskusje. Tomaszkowo i Klub Podróżnika staje się "oknem na świat" - trafia do słuchaczy, pobudza wyobraźnię i mobilizuje do podróży i zwiedzania. Mieliśmy z ub. roku m.in. relacje z pielgrzymki do Santiago de Compostella, z rajdu motocyklowego po Sri Lance, poznawaliśmy przyrodę Islandii, żeglowaliśmy po Karaibach, wędrowaliśmy po Peru, słuchaliśmy opowieści o podróży po pięknych lecz szokujących Indiach i po Amazonii. Wspominaliśmy jak wyglądały podróże w czasie PRL-u Każde spotkanie to kolejna opowieść i zadziwiające spotkanie z inną kulturą, zwyczajami, z inną kuchnią. To relacja z przeżyć, które stały się udziałem naszych gości. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach Klubu Podróżnika.

Na zakończenie spotkania wszczyscy obecni usłyszeli zapewnienie, że  organizatorki : Ula Dobrzańska (Stowarzyszenie Tomaszkowo) i  Ewelina Sugajska(Gminny Ośrodek Kultury w Sawigudzie) myślą już o kolejnej III już edycji spotkań, które rozpoczną się tradycyjnie w październiku. Do zobaczenia!

sezon 2013/2014

Tomaszkowo to niezwykłe miejsce. Tu aktywnie działa i koncertuje nasz chór Konsonans. Odbywają się organizowane przez nasze stowarzyszenie coroczne Regaty o Błękitna Wstęgę Jeziora Wulpińskiego, warsztaty i konkurs fotograficzny, Bal Sąsiada, koncerty oraz aukcje na rzecz dzieci z naszej gminy. Ula Dobrzańska organizująca od kilku lat warsztaty i wystawę fotograficzne wpadła na pomysł powołania do życia Klubu Podróżnika. W dniu 21 listopada 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie pod tytułem "Kolory Indii", które prowadził znany wszystkim lekarz, podróżnik, żeglarz i fotoamator Mirosław Wawryk. Zainteresowanie sprawiło, że już w dniu 12 grudnia 2014 mieliśmy okazję spotkać się z Małgosią Olejnik podczas spotkania pod tytułem "Zrozumieć Peru" połączonego z inspirowaną klimatami Ameryki Południowej wystawą malarstwa Agnieszki Przełomiec. „Magiczna Islandia” to był temat trzeciego spotkania w Klubie Podróżnika, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2014 r. tradycyjnie w świetlicy w Tomaszkowie. Mimo przeraźliwego mrozu (- 23 C) frekwencja dopisała. Wśród obecnych osób można było zauważyć fanów podróżniczych spotkań, którzy byli obecni również na 2 poprzednich. Tym razem Ewelina Sugajska i Mariusz Błaszczak - dwójka młodych podróżników i pasjonatów fotografii  zauroczyła słuchaczy relacją z dziewiczej Islandii. Spotkanie miało bardzo ciekawą oprawę plastyczną  – na ścianach wisiały prace dzieci ze świetlicy w Gryźlinach (z którymi p. Ewelina prowadzi zajęcia plastyczne), a przedstawiały trolle, elfy i inne fantastyczne stwory zamieszkujące tę tajemniczą wyspę. Nasz proboszcz ks Piotr Sroga był gościem czwartego spotkania w dniu 27.02.2014 r,  "Camino de Santiago 800 kilometrów z plecakiem" to niezwykła opowieść o jego pielgrzymce szklakiem świętego Jakuba do Santiago de Compostella. W dniu 20 marca 2014 r. w zupełnie inny klimat wprowadził nas podczas spotkania zatytułowanego "Karaiby pod żaglami - Wyspy Nawietrzne" znany żeglarz  p. Paweł Sowiński, a w dniu 10 kwietnia 2014 o ekstrelanych wyczynach opowiedział Piotr Pętlak. Tytuł spotkania "Przygoda motocyklowa - Cejlon zielona wyspa prawdziwych ludzi"  mówi sam za siebie: - nie było lekko.

Nasze dotychczasowe spotkania wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Prelegenci przedstawiają ciekawe miejsca, interesujących ludzi i różne sposoby podróżowania, prezentują znakomite zdjęcia i filmy z podróży, chętnie służą radą. KLUB PODRÓŻNIKA inspiruje i zachęca do podróży i turystyki.

 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 2 z 7

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.100 seconds, 1.35 MB
Application afterRoute: 0.109 seconds, 1.53 MB
Application afterDispatch: 0.188 seconds, 2.32 MB
Application afterRender: 0.191 seconds, 2.39 MB

Zużycie pamięci

2541576

Zapytań do bazy danych: 23

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f3cvro6fot26dq09f1aq0tgrh6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1576113118' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f3cvro6fot26dq09f1aq0tgrh6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f3cvro6fot26dq09f1aq0tgrh6','1576114918','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 4)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.section
    WHERE c.id = 1
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-12-12 01:41:58' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-12-12 01:41:58' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 5, 9
 11. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-12-12 01:41:58' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-12-12 01:41:58' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 12. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 13. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 14. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 16. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 18. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 20. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 21. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 22. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 23. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak