Stowarzyszenie Tomaszkowo

WULPIŃSKIE KLIMATY 2018 wernisaż
wtorek, 16 października 2018 00:00

Ogłoszenie wyników i wernisaż X edycji fotokonkursu „Warmińskie Klimaty 2018”.

Uroczyste otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 13 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie. Do konkursu przystąpiło 20 fotoamatorów składając 175 prac w 5 kategoriach. W tej edycji największą popularnością cieszyła się kategoria : „Natura. 4 Pory Roku.”  Nowością była kategoria „Pocztówka z Gminy Stawiguda” - i tu- obecna na wernisażu Pani Wójt Irena Derdoń -  z satysfakcja wręczyła nagrodę  pani Jolancie Kolinko za  2 nagrodzone przez jury zdjęcia z Bartąga.

Jak podkreśliła pani Ewa Wieliczko – przewodnicząca jury-  jurorzy mieli dużą trudność w przyznaniu nagród , ponieważ poziom prac był bardzo wyrównany – stąd  tyle przyznanych nagród ex aequo.

Natomiast juror pan Kuba Bertrand zwrócił uwagę na duże umiejętności autorów i dobre wyeksponowanie nagrodzonych prac.

Nowością – i to z okazji jubileuszu-  była nagroda Prezesa Stowarzyszenia „Tomaszkowo” – Jerzego Dobrzańskiego, który wyróżnił pracę „ Mamo, co ja tu mam...” Konrada Staweckiego.

Organizatorki konkursu – Ula Dobrzańska ze Stowarzyszenia Tomaszkowo i Ewelina Sugajska z GOK Stawiguda  przygotowały kilka niespodzianek dla uczestników uroczystości. Najważniejszą był  kolejny album dokumentujący dziesięcioletnią historię konkursu .

W kilku słowach historię konkursu- jego koleje i rozwój przedstawiła Ula Dobrzańska. Stwierdziła, że to dzięki zaangażowaniu tak wielu osób konkurs przetrwał i niezwykle się rozwinął. Począwszy od pomocy przy organizowaniu wystawy ( Tadeusz Bakuła) przez społeczne ( przez wiele lat) przewodniczenie jury – Ewa Wieliczko – po fantastyczny rozwój spotkań plenerowych: Przemek Burzyński, Jola Kolinko czy Robert Ziehm. Prowadzenie fanpage’a pozwoliło na żywy kontakt z uczestnikami zaraz po plenerach – omawianie prac , zamieszczanie ciekawych zdjęć. Właśnie z tych zbiorów – Przemek Burzyński- prowadzący stronę „Warmińskich Klimatów”- wybrał i symbolicznie nagrodził pracę pani Małgorzaty Śmieszek-Leszczyńskiej. Wszystkie zgłoszone prace jak i tę nagrodzoną z plenerów można było obejrzeć w przygotowanej przez Przemka  audio prezentacji.

„Warmińskie Klimaty” – to  po tylu latach swego rodzaju rozpoznawalna marka. Konkurs jest znany nie tylko w Gminie ale również w Olsztynie i całym powiecie. Padła propozycja by ten potencjał rozwinąć  tworząc Koło Miłośników Fotografii przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie , który

i tak od lat  poprzez życzliwość i wsparcie dyrektora Witolda Lubowieckiego wpisany jest w kalendarz działań GOK-u. Piękna oprawa plastyczna konkursu -plakaty, dyplomy, przygotowanie wystawy – to zasługa Eweliny Sugajskiej , która z pasją i talentem od 6 lat jest mocno zaangażowana w prace organizacyjne.

Po rozdaniu nagród , w przyjemnej oprawie muzycznej uczestnicy skupili się na wystawie  i wybrali „nagrodę publiczności”. Nastrojowy utwór („Kamienna lampa w herbacianym ogrodzie” ) . w wykonaniu uczennicy szkoły muzycznej Hani Tusińskiej sprawił ,że goście wybrali równie nostalgiczną pracę pana Pawła Kowalewskiego. Jubileuszowe obchody zamykała kolejna wyjątkowa niespodzianka – znany olsztyński bard, pan Janusz Bieńkowski  zaprezentował w mini recitalu liryczne ballady do własnych tekstów. Nie po raz pierwszy utwór „Ławeczka” zachwycił słuchaczy a ballada „Wena” miała szczególny odbiór – przecież na sali większość stanowili foto-artyści.

Nie obyło się bez słodkiej ( tradycyjnej już) fotoniespodzianki- pięknego i smacznego tortu ze zdjęciem jednego z laureatów – tym razem był to koliberek w lawendzie pana Mirka Wawryka  – bardzo apetyczne zdjęcie. Jak zwykle najwięcej radości z tej niespodzianki miały dzieci.

Fotokonkurs „Warmińskie Klimaty” – to nie tylko „zdjęcia” – to przede wszystkim atmosfera, którą tworzą ludzie : spotkania, rozmowy, plenery -  sympatyczna integracja  nie tylko pasjonatów ale całych rodzin.  Mamy nadzieję, że tej „dobrej energii” nie zabraknie na następne lata…

Czego  Państwu i sobie życzę……

Ula Dobrzanska

P.S

Upominkiem dla wszystkich uczestników był kalendarz Stowarzyszenia na rok 2019 z prezentacją zdjęć z poprzednich konkursów – nie ustrzegłam się pomyłki i zdjęcie czerwcowe z makami podpisałam omyłkowo „ Jolanta Kolinko” a jest to zdjęcie pani Renaty Kniefel – za co z całego serca przepraszam. Stosowne sprostowanie będzie na pozostałych egzemplarzach, które są jeszcze nie rozdane. Ula Dobrzańska

 

Werdykt Jury konkursu „Warmińskie Klimaty 2018”.

Jury w składzie: Ewa Wieliczko, Jakub Bertrand, Urszula Dobrzańska odbyło posiedzenie

w dniu 8 października 2018 r.  i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii ”PORTRET”: I miejsce – Katarzyna Tkaczyk, II miejsce – Marek Hasso-Agopsowicz,

III miejsce: Renata Kniefel

w kategorii: „ARCHITEKTURA” : I miejsce Marek Kojro,

w kategorii : „IMPRESJE Z PODRÓŻY”: I miejsce – Kamila Wiśniewska –Hałka, II miejsce ex aequo: Marek Hasso-Agopsowicz i Mirosław Wawryk,

wyróżnienia: Iga Podgórska, Paweł Kowalewski

w kategorii: „POCZTÓWKA Z GMINY STAWIGUDA”: I miejsce : Jolanta Kolinko

w kategorii: „NATURA. 4 PORY ROKU” : I miejsce ex aequo: Łukasz Knop, Marek Kojro, Kamila Wiśniewska- Hałka

wyróżnienia : Tadeusz Więckowski, Jacek Kamiński, Renata Kniefel .

ARCHIWUM

To już w sobotę 13.10.2018 r. o godz. 16 w GOK w Stawigudzie ul. Leśna 1 zostaną ogłoszone wyniki X edycji konkursu Warmińskie Klimaty. Zapraszam na wernisaż i rozdanie nagród.

Ula Dobrzańska

R E G U L A M I N 
fotokonkursu „X Warmińskie Klimaty 2018”
ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie „Tomaszkowo” (ul. Żurawia 3, tel. 501 243 057)
- Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda)
TEMATYKA ZDJĘĆ powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda.
KATEGORIE związane z Warmią:
- człowiek (portret, reportaż, ludzie)
- architektura
- natura „Cztery pory roku” (pejzaż, fauna, flora)
KATEGORIE DODATKOWA:
- „Impresje z podróży” (uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).
- „Pocztówka z Gminy Stawiguda” (uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie Gminy Stawiguda. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).
FORMAT/ ILOŚĆ ZDJĘĆ:
- Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.
- Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD/PENDRIVE w formacie JPG, lub przesłać go na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- jpg powinien być w rozdzielczości minimum 300 dpi, dłuższy bok zdjęcia mieć nie mniej niż 2480 pixeli
- można zgłosić nie więcej niż 8 fotografii w kategorii zdjęć związanych z Warmią.
- 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”.
- 2 fotografie w kategorii „Pocztówka z Gminy Stawiguda”.
OPIS ZDJĘĆ:
Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać:
- imię i nazwisko
- adres
- telefon kontaktowy do autora
- tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)
- dopisek „Warmińskie Klimaty 2018”
- prac konkursowych nie należy oprawiać, podklejać ani umieszczać znaków wodnych.
- nazwa zdjęcia nadesłanego w formie elektronicznej ma zawierać: imię, nazwisko, tytuł pracy.
DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:
- Zdjęcia na konkurs, najlepiej wysłać w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2018”,
- pocztą lub osobiście na adres:
Stowarzyszenie „Tomaszkowo” ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo,
lub Karczma w Stodole, ul. Wulpińska 27, 11-034 Tomaszkowo,
lub Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.
- Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
NAGRODY:
Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
TERMINARZ KONKURSU:
- Zdjęcia należy złożyć do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek).
- Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie ul. Leśna 2 w sobotę 13.10.2018 r. o godz. 16:00.
INFORMACJE DODATKOWE:
- Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
- Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).
- Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć wypełnione oświadczenie zgody na wykorzystywanie zdjęć, które jest do pobrania na stronie internetowej www.gok.stawiguda.pl (jego treść jest powołana w dalszej części tekstu)
- Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne.

 

TREŚĆ WYMAGANEGO OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a  …………………………………………………………………………………….…………………….,
zamieszkały/a ………………………………………………………………………………….……………………………………

telefon: ……………………………………mail: …………………………………………….……………………………………
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Tomaszkowo, ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo (KRS 0000301438); mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) zdjęć mojego autorstwa nadesłanych na konkurs „Wulpińskie Klimaty”. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.

2. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Stowarzyszenie Tomaszkowo udostępnionych przeze mnie danych osobowych:

- w zakresie związanym z konkursem Warmińskie Klimaty,
- w celu kontaktu ze mną oraz
- w zakresie związanym z wykorzystywaniem zdjęć nadesłanych przeze mnie w formie papierowej i elektronicznej.

3. Oświadczam, że wiem iż mam prawo wglądu do moich danych i mogę w dowolnym momencie wycofać, sprostować i uzupełnić moje dane osobowe oraz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania moich danych. Mam świadomość tego, że przysługuje mi prawo do bycia zapomnianym oraz że mam możliwość zgłaszania skarg Administratorowi  tj  Stowarzyszeniu Tomaszkowo lub Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 5310300, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

……………………………dnia: ………………….…                                ……………..………………………………………

(miejscowość, data)                                                                       ( czytelny podpis autora zdjęć)

.

ARCHIWUM

Już 17.09.2018 upływa termin składania prac w X edycja FOTOKONKURSU "Warmińskie Klimaty 2018"  Przypominamy o konieczności złożenia wraz ze zdjęciami w formie papierowej i elektronicznej oświadczenia, którym mowa w regulaminie (w dalszej części podajemy treść regulaminu i wymaganego oświadczenia). Zachęcamy do mobilizacji i wybrania najciekawszych zdjęć na konkurs. Przypominamy o nowych kategoriach: „Pocztówka z Gminy Stawiguda” i  "Cztery pory roku". Pierwszej z tych kategorii uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie naszej gminy. W drugiej czekamy na zdjęcia, które mogą uchodzić za wizytówkę przedstawianej pory roku. By uniknąć nieporozumień przy przedstawianiu walorów przyrodniczych lub budowli z naszej gminy lub „z podróży”, prosimy o zaznaczanie kategorii w jakiej ma startować w konkursie przedstawiona fotografia. Nieporozumień nie będzie w stałej kategorii „Człowiek” z fotograficznym zapisem codzienności życia człowieka poprzez pokazanie na fotografii emocji, stanu czy mijającego czasu, przedstawienie ludzi w zwykłych i w niezwykłych sytuacjach. Nasz konkurs organizowany od 2008 roku przez nasze Stowarzyszenie  we współpracy z GOK w Stawigudzie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Liczymy na piękne zdjęcia i zachęcamy do udziału.

 

Zapraszamy w dn. 07.10.2017 r. o godz. 16.00 na wernisaż wyróżnionych zdjęć i ogłoszenie wyników IX edycji fotokonkursu Warmińskie Klimaty do świetlicy w Tomaszkowie ul. Żurawia 3. Upłynął termin zgłaszania zdjęć na tegoroczny konkurs i wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac. Komisja konkursowa będzie miała niezwykle trudny wybór. Przypominamy, że regulamin fotokonkursu jest w zakładce "Inne Inicjatywy". Wydaliśmy albumy z historią fotokonkursu i z wybranymi zdjęciami uczestników poprzednich edycji. Dwa wielkie albumy z oryginalnymi zdjęciami to efekt pracy Uli Dobrzańskiej i Eweliny Sugajskiej. Ula przygotowała także po uzyskaniu wsparcia z gminy Stawiguda mały album z przeznaczeniem dla licznej grupy dotychczasowych uczestników fotokonkursu i jako materiał promocyjny naszej pięknej Warmii. Ten rok to także dla konkursu rok zmian i nowości. Konkurs okazał się znaczącym wydarzeniem kulturalnym adresowanym do szerokiego grona odbiorców, a jego tematyka wykraczała znacząco od pierwotnej intencji pokazania tylko piękna terenów nam najbliższych - okolic jeziora Wulpińskiego. Zdecydowaliśmy się na znaczące zmiany zarówno w regulaminie jak i nazwie konkursu: od tego roku nazwa konkursu to „Warmińskie Klimaty”,a prace muszą być składane są również w formie elektronicznego zapisu. Nowymi, równorzędnymi kategoriami są od tego roku tematy: „CZŁOWIEK”, „ARCHITEKTURA”, „NATURA”. Pozostawiliśmy cieszącą się niesłabnącym powodzeniem kategorię „IMPRESJE Z PODRÓŻY”. Zwycięzcy w ub roku to Mirosław Wawryk (człowiek i impresje z podróży), Bogdan Miller (architektura) i Marek Hasso-Agopsowicz (natura). Dziewięć lat istnienia i rozwoju konkursu dla fotoamatorów dowodzi jak jest to cenna inicjatywa wyrabiająca wrażliwość i pozwalająca wyrazić emocjonalny związek z miejscem, w którym się mieszka. Jednocześnie poprzez plenery, spotkania i warsztaty nasza impreza pozwala doskonalić swoje umiejętności i wymieniać doświadczenia. Wernisaże stanowią okazję do spotkań i stały się miejscem integracji mieszkańców Gminy Stawiguda.

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu fotograficznego „Wulpińskie Klimaty 2016” Regulamin fotokonkursu „VIII Warmińskie Klimaty 2016” jest dostępny w zakładce Inne inicjatywy. Uczestnicy dotychczasowych konkursów są proszeni o pilne przesłanie lub dostarczenie swoich prac biorących udział w dotychczasowych konkursach w formie elektronicznej (preferowany format *.jpg). Jest nam to potrzebne do archiwizacji dotychczasowych edycji fotokonkursu, a jeśli pojawią się takie możliwości, do wydania albumu z wybranymi fotografiami. Liczymy na udział w tegorocznym konkursie.

 

2015

W sobotę 10.10.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Tomaszkowie odbył się wernisaż kończący już siódmą edycję FOTOKONKURSU „Wulpińskie Klimaty 2015”. Pomysłodawczynią i organizatorką imprezy jest Ula Dobrzańska. W tegorocznym konkursie wzięło udział 16 uczestników, którzy nadesłali ok. 120 prac w dwóch kategoriach: „Pejzaż” oraz „Impresje z podróży”. Oto nasi zwycięscy: W kategorii „Pejzaż” I miejsce zajął Pan Marek Kojro. Kolejne miejsca zajęli Katarzyna Tkaczyk i Przemysław Burzyński. Wyróżnione zostały prace Macieja Maciejewskiego i Ewy Kisielnickiej. W kategorii „Impresje z podróży” zwyciężył Przemysław Burzyński przed Joanną Zaraś i Leszkiem Kuryłowiczem. Wyróżnieni zostali Anna Burzyńska, Anna Mystkowska i Iga Podgórska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za nadesłane prace, gratulujemy zwycięzcom i już dziś zapraszamy na kolejną edycję! Nasz konkurs z roku na rok bardzo się zmienia. Proponujemy nowe kategorie tematyczne jak również wzbogacamy go o nowe formy wyrazu. Zawsze zachęcamy do nadawania fotografiom tytułów oraz opisów. W tym roku pani Joanna Zaraś przesłała nam oprócz zdjęć dwa swoje wiersze, które cudownie dopełniły wystawę. Ubiegłoroczna edycja zainspirowała również Panią Ewelinę Sugajską, która od lat bardzo pomaga w organizacji i przygotowaniu imprezy, do stworzenia animacji przedstawiającej zmieniającą się w różnych porach roku wyspę Herta na jeziorze Wulpińskim. Zachęcamy do obejrzenia efektu końcowego: https://youtu.be/DYXli1UCLvQ

2014

W sobotę 11.10.2014 w świetlicy w Tomaszkowie odbył się wernisaż, podczas którego została rozstrzygnięta VI edycja konkursu fotograficznego „Wulpińskie Klimaty 2014” ogłoszonego przez  nasze Stowarzyszenie. Inicjatywę tą wspierali: Urząd Gminy Stawiguda, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie oraz Rada Sołecka - Tomaszkowo.
Udział w konkursie wzięło 14 osób, które w sumie  złożyły 94 prace. Jury postanowiło w tym roku przyznać nagrodę specjalną Grand Prix – Puchar Prezesa Stowarzyszenia Tomaszkowo za całość prac. Otrzymał ją pan Marek Kojro. 
Nagrodę główną za swoje prace w kat. ”Pejzaż” otrzymała pani Anna Mystkowska Pływaczewska, drugie miejsce zajął pan Dariusz Klaczko za zestaw 4 zdjęciowy „Jezioro Pluszne i okolice”, trzecie w tej kategorii ex aequo pan Przemysław Burzyński za 2 zdjęcia – „Rybak” i ”Po sezonie” oraz pani Ewelina Sugajska za 3 zdjęcia z zestawu „Wulpińskie Klimaty”. W tej kategorii jury przyznało wyróżnienia: pani Annie Piskorz za „Lot paralotnią” oraz najmłodszym uczestnikom: Gabrysi Popis za zdjęcia „Koń” i „Dmuchawiec” i  Oskarowi Magudzie za ciekawe zdjęcie „Jezioro Wulpińskie w bańce mydlanej”.
W kategorii „Podróże” zwyciężył cykl zdjęć „Kolorowe Indie” pani Olgi Tusińskiej, Drugie miejsce przypadło pani Katarzynie Tkaczyk za oryginalne zdjęcia z Japonii  (2 zdjęcia z cyklu ”Magiczna Kamakura”), a trzecie w tej kategorii zdobyli ex aequo: pan Mirosław Wawryk za zdjęcie „Kenia” i podwodne zdjęcie „Ryba” oraz Iga Podgórska za zdjęcie „W szeregu zbiórka – Kreta”.
Nowością była dodatkowa nagroda – „Za walory malarskie”. Zdjęcia oceniał znany artysta malarz pan Jan Pruski i wyróżnił tą nagrodą prace Igii Podgórskiej: „Parasol” i „W kuchni w Bułgarii”
Po rozdaniu nagród uczestnicy imprezy zostali zaproszeni przez gościa pana Mieczysława Wieliczko do upamiętnienia spotkania grupowym zdjęciem. W tym czasie została przygotowana słodka niespodzianka – tradycyjny tort z nagrodzonym zdjęciem. W tym roku były to, prezentujące się bardzo apetycznie,  maki nad Jeziorem Wulpińskim pani Anny Mystkowskiej Pływaczewskiej.
W kuluarowych rozmowach przy kawie zostały wybrane przez głosowanie 3 prace na aukcję charytatywną – nastrojowy pejzaż pana Marka Kojro, czarno-białe zdjęcie konia Gabrysi Popis oraz melancholijne „Odbicia” z cyklu „Wieczorne Zamyślenia” pana Przemysława Burzyńskiego. Aukcja tradycyjnie przeprowadzona będzie na najbliższym Balu Sąsiada.
Jak zauważyli uczestnicy spotkania poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Jest też świetną imprezą integrującą środowisko. Na wernisażu zauważyć się dało całe rodziny, nawet z malutkimi dziećmi. Sporo też było osób spoza Tomaszkowa. Wykorzystana była również obecność znanych artystów – wspomnianego znanego pana Mieczysława Wieliczko, pana Jana Pruskiego i pana Witolda Podgórskiego. W małych grupkach. dyskutowano o fotografii, malarstwie o sztuce. Satysfakcją organizatorów jest rosnąca popularność tej imprezy.
Wystawa zdjęć trwała do 24 października 2014 r., następnie została przeniesiona do GOK-u w Stawigudzie., a w listopadzie była eksponowana w Urzędzie Gminy.

Ula Dobrzańska

2013

W sobotę 12.10.2013 w świetlicy w Tomaszkowie odbył się wernisaż, podczas którego została rozstrzygnięta V edycja konkursu „Wulpińskie Klimaty 2013” ogłoszonego przez  nasze Stowarzyszenie .W tym roku udział w konkursie wzięło 14 osób. Wręczono nagrody w 2 kategoriach: „Pejzaż” i „Pamiątka z podróży”. Nagrodę główną w kat. ”Pejzaż” otrzymał Mirosław Wawryk za 7 zdjęć pejzażowych, drugie miejsce zajęła Ula Jabłońska za 2 zdjęcia i trzecie w tej kategorii Gabrysia Popis .Wyróżnienie przypadło Jerzemu Myszkowskiemu za 3 zdjęcia z cyklu „Nad Jez. Wulpińskim”.W kat. „Podróże” bezkonkurencyjna okazała się Ewelina Sugajska za  zestaw zdjęciowy „Magiczna  Islandia”. Drugie miejsce przypadło Małgorzacie Burdalskiej za zdjęcie „Wersal.17.08.2013 godz. 22.00”, trzecie Annie Mystkowskiej za 2 zdjęcia „Wenecja” .

Uroczyste ogłoszenie wyników zostało ukoronowane poczęstunkiem wraz z niespodzianką- pysznym, ognistym, krajobrazowym tortem! Uczestnicy wernisażu wybrali również zdjęcia na charytatywną aukcję, która tradycyjnie odbywa się podczas „Balu Sąsiada”. Wystawa zdjęć potrwa w Tomaszkowie do 21 października 2013, następnie będzie przeniesiona do GOK-u w Stawigudzie, a w listopadzie nagrodzone zdjęcie będą wyeksponowane w Urzędzie Gminy.

Instytucjami wspierającymi tę inicjatywę jest również Urząd Gminy Stawiguda, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie oraz Rada Sołecka. Relacja i zdjęcia z wernisażu znajdują się także na stronie Urzędu Gminy w Stawigudzie: http://www.stawiguda.pl/news/312/relacja-z-wernisazu-fotograficznego.

2012

W sobotę 27 października 2012 r. w świetlicy w Tomaszkowie odbył się wernisaż,  podczas którego zostały wręczone nagrody zwycięzcom IV edycji fotokonkursu „Wulpińskie Klimaty 2012”. Do konkursu zgłosiło się 17 uczestników, którzy przygotowali 92 prace. W tym roku zdjęcia były oceniane w 2 kategoriach: PEJZAŻ i PORTRET.

Zwycięzcą w kategorii „Pejzaż” został Mirosław Wawryk za poczucie kadru, wrażliwość i perfekcyjne przygotowanie odbitek. Drugie miejsce zajęła  Joanna Pawłowska za 3 zdjęciowy zestaw pt. ”Twarze Zatoki Tomaszkowo-City” oraz 3 zdjęciowy zestaw „:Balony nad Tomaszkowem”. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła Ewelina Sugajska za baczną obserwację przyrody i jej zmienności.

Wyróżnienia to: Bogusława Masłowiecka-Miotk za zdjęcia 1-3 Wulpińskie Klimaty oraz Magdalena Czarnecka  za zdjęcia nr 5 i 7 z zestawu „12 godzin nad Jeziorem Wulpinskim”.

W kategorii „Portret” I nagrodę otrzymał Sebastian Piełudź za kreację artystyczną (zdjęcia 1-3).Drugie miejsce zajął Mirosław Wawryk za zdjęcie pt „Bracia-Lwów”- za świadome podpatrywanie świata ,.III miejsce przypadło Oldze Tusińskiej za zdjęcie „Portret dziewczynki”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Iwona Schubert z a zdjęcie „Babacia”, Agnieszka Wieczorek za zdjęcie „Luiza” i Karolina Wilczek za zdjęcia pt: „Ola i Hania – przyjaciółki z Wulpinka” i „Tak kocham Buffiego....”
Po wręczeniu nagród na stole pojawiła się niespodzianka – duży tort udekorowany zdjęciem z balonem . Równocześnie uczestnicy wernisażu zastanawiali się nad wyborem „zdjęcia publiczności”, które tradycyjnie jest przedmiotem aukcji na cel charytatywny na najbliższym Balu Sąsiada. Zdecydowaną większością głosów zostały wybrane 2 zdjęcia : „Pejzaż zimowy” Mirosława Wawryka i „Zachód słońca nad Jeziorem Wulpińskim” Magdaleny Czarneckiej. Obie prace po oprawieniu trafią na aukcję.

Zdaniem pani Ewy Wieliczko , fotografa i przewodniczącej jury – co roku konkurs prezentuje wyższy poziom- prace wykonane są  bardziej profesjonalne i wybrane w przemyślany sposób. Jej zdaniem, konkurs i wernisaż bardzo integrują środowisko.

Część uczestników wernisażu zadeklarowała pomoc organizatorom w przygotowaniu i przeprowadzeniu przyszłorocznego konkursu- konkurs bowiem wpisał się już w kalendarz imprez i jest bardzo interesującym i aktywizującym środowisko zdarzeniem .

Nadmienić należy, że w konkursie poza mieszkańcami Gminy i Olsztyna udział wzięli również mieszkańcy okolic Warszawy zafascynowani pięknem naszej gminy i spędzający co roku kilka tygodni nad Jeziorem Wulpińskim.

 
TOGA GOLF 2018
wtorek, 25 września 2018 00:00

Kolejny już dziewiętnasty turniej TOGA GOLF 2018 przeszedł do historii. Dopisali uczestnicy. Tradycyjnie nasza impreza organizowana wspólnie z korporacją adwokatów była jedną z najliczniejszych i najsympatyczniejszych imprez na polu golfowym w Naterkach. Relacja, zdjęcia i wyniki znajdują się już w odpowiednich zakładkach na stronie www.togagolf.pl . Relacje są także na stronach MG&CC http://www.mazurygolf.pl/430,xix-toga-golf-przeszla-do-historii- i na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej:

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/otwarty-turniej-prawniczy-toga-golf/

Jerzy Dobrzański
organizator turnieju.

 
Regaty i siatkówka plażowa 2018
poniedziałek, 25 czerwca 2018 00:00

Jedenaste regaty za nami. Posiadaczem Błękitnej Wstęgi Jeziora Wulpińskiego został Norbert Nowicki, któremu pomogła załoga w składzie Krzysztof Krawczyk i Daniel Światowski. Cały cykl regat i Puchar Wójta Gminy Stawiguda zdobył Mirosław Wawryk z załogą Maciej Chojnicki i Sławomir Piech. Warunki były ekstremalnie trudne. Fale dochodziły do 0,8 metra, a wiatr w ciągu kilku chwil osiągał nawet 8-10 st. w skali Beaufforta. Układ wysp na jeziorze Wulpińskim sprawia, że te gwałtowne uderzenia wiatru przychodzą z różnych kierunków. Żeglarze popisali się niezwykłymi umiejętnościami skoro w takich warunkach doszło tylko do jednej wywrotki. Wielkie podziękowania należą się strażakom z Plusek, którzy co roku zapewniają bezpieczeństwo na naszych regatach  i którzy błyskawicznie postawili łódkę i doprowadzili ja do stanu używalności.

Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego na stałe wpisały się w kalendarz najciekawszych imprez naszej gminy i są bardzo popularne wśród żeglarzy i kibiców. Zawody te są znane i cenione przez żeglarzy. Dzięki regatom jezioro Wulpińskie ożywa. Mieszkańcy miejscowości leżących nad brzegiem jeziora i turyści zbierają się na brzegu i obserwują rywalizację na wodzie. Wraz z uczestnikami zawodów sportowych przybyły ich rodziny i bliscy. W tych trudnych warunkach pogodowych nie doszło do rozegrania turnieju siatkarskiego. Siatkówka w tym roku była tylko rekreacyjna. W tym roku widowisko było szczególnie warte obejrzenia. Wieczorem w sobotę uczestnicy zawodów i liczni goście oraz mieszkańcy bawili się przy znakomitej muzyce i przy grillu i przy ognisku. Zapraszamy za rok i liczymy na włączenie się do organizacji regat stowarzyszenia z Majd i z Dorotowa. Piękne nowe pomosty w tych miejscowościach zachęcają do ich wykorzystania.

ARCHIWUM

Instrukcja  żeglugi regaty 2018

1.Regaty turystyczne o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego organizuje Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO na akwenie Jeziora Wulpińskiego – start z Przystani Wulpinek w Tomaszkowie.
2. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu co najmniej 1 wyścigu. W przypadku rozegrania co najmniej 4 biegów najgorszy wynik będzie odrzucony.
3. W dniu 30.06.2018 r. odprawa sterników przewidziana jest na godz. 10.30, a start do pierwszego wyścigu planowany jest na godz. 11.00. Zakończenie regat i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1.07.2018 r. o godzinie 15.00 na terenie Przystani Wulpinek.
4. Sędzia Główny wspólnie z organizatorem po zebraniu wszystkich zgłoszeń decyduje czy dokonać podziału na klasy. W takim przypadku podział na klasy podany będzie w dniu rozpoczęcia regat podczas odprawy sterników. Od decyzji dotyczącej podziału na klasy nie ma odwołania.
5. Szczegółową trasę regat, linie startu i mety oraz kolejność mijania znaków kursowych przedstawi sędzia główny na odprawie sterników przed rozpoczęciem regat. Mapka trasy wyścigu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej. Trasa zostanie oznaczona bojami o numerach: 1-2-3-4 oraz statkiem Komisji Sędziowskiej (KS).
6. W razie dotknięcia boi jednostka regatowa musi wykonać jeden karny obrót (jeden zwrot na wiatr - sztag i jeden z wiatrem - rufa). W razie falstartu zawodnik ma obowiązek opłynięcia boi startowej lub statku KS i ponownego wystartowania.
7. Wszystkie wyścigi będą liczone do generalnej klasyfikacji regat zgodnie z punktacją PRŻ 2013-2017 przy czym punktacja za wyścig długodystansowy będzie liczona podwójnie t.j pierwsze miejsce 2 pkt drugie 4 punkty itd. Wynik wyścigu długodystansowego nie podlega zasadzie odrzucenia jako wyniku najsłabszego.
8. Puchar Wójta Gminy Stawiguda zdobywa zwycięzca klasyfikacji generalnej. Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego Stowarzyszenia Tomaszkowo zdobywa najszybszy jacht w wyścigu długodystansowym. Nagrodzeni zostaną zwycięzcy w poszczególnych klasach. Zasadą jest, że można otrzymać tylko jedną nagrodę w ważniejszej klasyfikacji. O ostatecznym podziale pucharów i nagród decyduje Organizator.
9. Linia startu przebiegać będzie między nabieżnikiem na statku KS na prawym końcu, a boją nr 4 ograniczającą linię startu na lewym końcu. Start do wyścigów będzie sygnalizowany z wody, ze statku komisji sędziowskiej. Sygnały wzrokowe będą uzupełnione sygnałami akustycznymi. Zawodnik nie może wystartować później niż 3 minuty po sygnale startowym.
10. Linia mety przebiegać będzie między nabieżnikiem na statku KS na prawym końcu, a boją nr 4 ograniczającą linię mety na lewym końcu. Zamknięcie mety nastąpi 15 minut po minięciu mety przez pierwszy jacht. Wprowadza się obowiązek zgłaszania wykonania kar na wodzie po przekroczeniu linii mety.
11. Protesty muszą być zgłoszone komisji sędziowskiej bezpośrednio po minięciu linii mety.
12. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z niniejszą instrukcją żeglugi. W sprawach nie uregulowanych instrukcją mają zastosowanie przepisy międzynarodowego żeglarstwa ISAF 2009-2012. Uczestników obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 (Dz. Ustaw nr 57 z dnia 7.06.97) w sprawie określania warunków bezpieczeństwa.
13. Uczestnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Podpisując zgłoszenie do regat sternicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i załogi podczas zawodów oraz za sprzęt zarówno na wodzie jak i na lądzie. Sternik jachtu jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie jachtu do regat oraz wyposażenie jachtu w odpowiednie środki ratunkowe, jak również do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie regat. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, zguby dotyczące osób trzecich oraz sprzętu, poniesione lub wyrządzone przez uczestników regat przed, w trakcie i po regatach, jak i wynikłe z nieprzestrzegania przepisów objętych niniejszą instrukcją.
14. Udział w regatach zobowiązuje uczestników do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Komisja Regatowa ma prawo do wykluczenia z regat jachtu, jeżeli wśród jego załogi znajdować się będzie osoba po spożyciu alkoholu. Zawodnik wyrzucający śmieci do wody będzie zdyskwalifikowany
15. Sędzia Główny jest uprawniony do zmian niniejszej instrukcji.

X REGATY O BŁĘKITNA WSTĘGĘ JEZIORA WULPIŃSKIEGO 2017

Zakończyły się kolejne jubileuszowe X Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego i II Otwarte Mistrzostwa Gminy Stawiguda w Siatkówce Plażowej zorganizowane w dniach 1-2 lipca 2017 r. przez nasze Stowarzyszenie,  Pogoda niestety nie dopisała, było sztormowo i zimno. Dopisali za to uczestnicy zawodów i kibice, których powitała Wójt Gminy Stawiguda Pani Irena Derdoń i Prezes Stowarzyszenia TOMASZKOWO Jerzy Dobrzański.

W II Otwartych Mistrzostwach Gminy Stawiguda w Siatkówce Plażowej uczestniczyło 14 drużyn. Rozgrywki zostały przeprowadzone w systemie brazylijskim gwarantującym nawet najsłabszym drużynom rozegranie co najmniej dwóch meczów (drużyny odpadały dopiero po dwóch przegranych). Jest to także system rozgrywek gwarantujący dużą ilość meczy. Taka formuła zwiększyła atrakcyjność zawodów. Zawody siatkarskie stały na niezwykle wysokim poziomie. Przyjechali na nie zawodnicy stale uprawiający tą dyscyplinę także z bardzo odległych miejscowości (m.in. z Bytowa odległego o ponad 250 km). Zwycięzcami turnieju zostali Bartosz Tomczak i Maciej Petelczyc z Olsztyna, drugie miejsce zajęli Krystian Wojtkiewicz i Marcina Kamiński z Dobrego Miasta, trzecie Piotr Szempliński i Dariusz Paszkowski zw Stawigudy, a czwarte Marek Stoltman i Krzysztof Leper z Bytowa. Wśród 6 startujących w turnieju drużyn z gminy Stawiguda najlepszą parą okazali się zdobywcy trzeciego miejsca Piotr Szempliński i Dariusz Paszkowski. MVP turnieju został uznany Maciej Petelczyc, a nagrodę fair Play zdobył Paweł Nykiel reprezentujący drużynę "Łańsk- Legendarny Kurort". Wszyscy zwycięzcy otrzymali okazałe puchary i dyplomy.

W niezwykle trudnych warunkach zostały rozegrane dwudniowe regaty, w których wystartowało 10 jednostek, a regaty ukończyło sześć z nich. Załogi liczące od 3 do 5 osób rywalizowało przy bardzo wysokiej fali i porywistym wietrze. Jezioro Wulpińskie jest znane z bardzo zmiennych wiatrów ale nikt się nie spodziewał tego co wiatr wyczyniał w sobotę w pierwszym dniu regat. Uderzenia wiatru były niezwykle  gwałtowne nadchodziły z różnych kierunków. Po niebezpiecznej wywrotce wykazali się ratownicy: strażacy z Plusek tradycyjnie asekurujący regaty i Pan Krzysztof Maguda, którym w tym miejscu bardzo dziękujemy. Start w takich warunkach, gdy wiele innych zawodów zostało odwołanych, świadczy o tym że nasze regaty są znane i cenione przez żeglarzy. Mimo zimna i niezwykle silnego wiatru dopisała frekwencja. Wraz z uczestnikami zawodów sportowych przybyły ich rodziny i bliscy. Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego i klasyfikacje generalną regat wygrała załoga z Olsztyna jachtu BEPRO POL-7 w składzie Jacek Grabiński, Waldemar Porwal i Rafał Dziekan. Drugi był jacht klasy MICRO ze sternikiem Mirosławem Wawrykiem, Jackiem Baszkiwiczen, Sławomirem Piechem i Maciejem Chojnickim. Trzecie miejsce zajęła załoga jachtu klasy omega - Lola z załogą Krzysztof Krawczyk, Norbert Nowicki i Iwona Huszcza. Dalsze miejsca zajęli Krzysztof Jachimowicz (Hania)i ex equo Piotr Suchecki (Mariner 20) i Jerzy Dobrzański (Tradycja). Zwycięzcy otrzymali puchary, a uczestnicy pamiątkowe medale.

Wieczorem olbrzymim zainteresowaniem cieszył się koncert znanego zespołu lekarzy The Painkillers. Skupił wiele osób, oprócz mieszkańców, zawodników i kibiców także fanów tego zespołu z Olsztyna. Realizowane zawody połączone z koncertem wpisują się w kalendarz najciekawszych imprez naszego regionu.

Dziękujemy Wójcinie Gminy Stawiguda Pani Irenie Derdoń, za pomoc i objęcie honorowym patronatem naszego spotkania, sędziom Barbarze Puchalskiej (siatkowka) i Mirosławowi Kozakowi (regaty) oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie zawodów. Dziękujemy zespołowi The Painkillers za doskonały koncert i uświetnienie naszej imprezy.

IX REGATY O BŁĘKITNA WSTĘGĘ JEZIORA WULPIŃSKIEGO 2016

Za nami kolejne IX Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. Nasza impreza od dziewięciu lat zachęca żeglarzy do korzystania z tego ciekawego akwenu położonego tak blisko Olsztyna. Liczne wyspy i zmienne wiatry sprawiają, że żeglowanie jest niezwykle atrakcyjne.

Do tegorocznych regat zgłosiło się 17 załóg. W tym roku żeglarze musieli się wykazać wyjątkowo dużymi umiejętnościami. Sprawił to silny wiatr dochodzący w sobotę w porywach do 6o B. Przy tym wietrze konieczna była wielka koncentracja i błyskawiczne reagowanie na ciągłe zmiany kierunku i siły wiatru. W tych warunkach rozegrane zostały 4 wyścigi. W niedzielę z uwagi na załamanie pogody i deszcze rozegrany został tylko jeden ale najważniejszy długodystansowy wyścig o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego.

W klasie T1 zwyciężyła załoga Bogdana Kuli przed Kazimierzem Sienkiewiczem i Piotrem Sucheckim. W klasie T2 triumfował Krzysztof Jachimowicz, przed Tymoteuszem Wawrykiem i Robertem Boehnke, w klasie T 3 zwyciężył Paweł Kopczyński, drugi był Jacek Grabiński, a trzeci Tomasz Molga. Klasa Omega to zwycięstwo Tadeusza Jachimowicza przed Marcinem Wesołowskim i Krzysztofem Krawczykiem. Wśród jachtów sportowych bezkonkurencyjny był Bartek Łabanowski, który wygrał z Piotrem Brzozowskim i Zbigniewem Błockim. Po wszystkich wyścigach klasyfikacje generalną wygrał Pawel Kopczyński przed Jackiem Grabińskim i Tomaszem Molgą. Błękitna Wstęgę Jeziora Wulpińskiego zdobył Jacek Grabiński.

Równocześnie z regatami odbyły się Pierwsze Mistrzostwa Gminy Stawiguda w Siatkówce Plażowej. Stowarzyszenie Tomaszkowo wybudowało na użyczonym terenie gminnym znakomite, profesjonalne boisko do siatkówki plażowej, które jest coraz częściej wykorzystywane. Zainteresowanie tą dyscypliną i fakt, że Olsztyn stał się stolicą polskiej siatkówki plażowej sprawiło, że zorganizowanie mistrzostw naszej gminy stało się konieczne. W tych pierwszych mistrzostwach zwyciężyła para zawodników ze Stawigudy w składzie Piotr Barcikowski i Bartosz Piórkowski.

Uroczyste zakończenie regat i turnieju miało miejsce w hoteli Marina Club & SPA.

Puchary zwycięzcom wręczała Pani Irena Derdoń Wójt Gminy Stawiguda, która objęła naszą imprezę honorowym patronatem.

Po uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród odbył się fantastyczny koncert szant owy Ryszarda Muzaja.

Dziękujemy sponsorom bez których zorganizowanie regat nie byłoby możliwe. Jak co roku największej pomocy udzieliła nam Gmina Stawiguda. Mogliśmy liczyć także na pomoc Hotelu Marina Club & SPA i pomoc firmy ”Na Wiatr”. Nieocenionej pomocy udzielili nam strażacy z OSP w Pluskach od lat zabezpieczający regaty. Dziękujemy Karczmie w Stodole z Tomaszkowa za zapewnienie cateringu.

Najwięcej pracy włożyli w organizację imprezy członkowie Stowarzyszenia Tomaszkowo, którym należą się brawa i szczególne podziękowania.

Przed nami jubileuszowe dziesiąte regaty. Od dziś zaczynamy przygotowania by była to niezapomniana impreza.

 

VIII REGATY O BŁĘKITNA WSTĘGĘ JEZIORA WULPIŃSKIEGO 2015

W dniach 27-28.06.2015 r.odbyły się VIII Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. Żeglarze dopisali. Rozegranych zostało 6 wyścigów krótkich oraz długodystansowego o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. W sobotę  zagrał nam znakomity zespół lekarzy PAIN KILLERS, a w niedzielę po uroczystości ogłoszenia wyników ( tawerna hotelu Marina Club & SPA) wystąpił z szantami Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Naszą imprezę wspiera GOK w Stawigudzie, Gmina Stawiguda i Hotel Marina Club & SPA.

VII REGATY O BŁĘKITNA WSTĘGĘ JEZIORA WULPIŃSKIEGO 2014

Zakończyły się przeprowadzone w dniach 7-8 czerwca 2014 r  VII Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego 2014. Dopisała żeglarska pogoda i uczestnicy. W regatach wzięło udział 17 załóg. Odbyło się 7 wyścigów (2 najgorsze rezultaty były odrzucane) i wyścig główny o Błękitną Wstęgę. W klasie T1 zwyciężyła załoga jachtu Hania ze sternikiem Krzysztofem Jachimowiczem, w T2 zwyciężył Bartek Łabanowski, w klasie T3 Bogdan Kula (jacht Esculap).  w klasie omega Maciej Wesołowski. W niedzielnym wyścigu głównym Błękitną Wstęgę zdobyła załoga Wojciech Chomik i Wojciech Przyłęcki (49 ER). Sędzią głównym zawodów była Alicja Ślipy. Klasyfikację generalną i kolejność na mecie wyścigu o Błekitną Wstęgę jez. Wulpińskiego podamy wkrótce. 
Tradycyjnie naszej imprezie towarzyszyły wspaniałe koncerty: W sobotę wystąpił zaprzyjaźniony zespól lekarzy „PAINKILLERS” poprzedzony koncertem chóru KONSONANS działającego przy naszym Stowarzyszeniu. Natomiast w niedzielę prawdziwy rarytas: koncert zespołu szantowego „STARE DZWONY” i Dominiki Żukowskiej. Wstęp na wszystkie koncerty był bezpłatny. 
Regaty zabezpieczali strażacy z OSP Pluski i nasz „komandor” Robert Szklanny z załogą korzystający z łodzi motorowej użyczonej przez Hotel Marina Golf Club. Bardzo dziękujemy – czuliśmy się bezpieczni.
Dziękujemy także wszystkim osobom, które pomogły w organizacji imprezy. Szczególne podziękowania kierujemy do Doroty i Mariusza Bogackich, Jacka Bohdanowicza, Krzysztofa Magudy, Norberta Nowickiego. Mieliśmy pomoc ze strony GOK w Stawigudzie i Gminy Stawiguda. Relację telewizyjną z regat można obejrzeć pod adresem: http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/6614-godz-2200/15530767

VI REGATY O BŁĘKITNA WSTĘGĘ JEZIORA WULPIŃSKIEGO

Kolejne już szóste regaty o Błękitną Wstęgę Jez. Wulpińskiego za nami. Dopisała pogoda, gorzej było z wiatrem. Nie zawiedli żeglarze i kibice wśród których nie zabrakło mieszkańców Tomaszkowa Dorotowa, Majd i Kręska, gorąco dopingujących z brzegu swoich faworytów. Atmosferę podgrzewał fachowy komentarz Pana  Henryka Maląga

Zgłosiło się 17 załóg. Podczas 2 dni zawodów udało się rozegrać 6 wyścigów (trójkąt śledź) liczonych do klasyfikacji generalnej w poszczególnych klasach i główny wyścig długodystansowy o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. To upragnione dla rywalizujących żeglarzy trofeum to znak rozpoznawczy najszybszego jachtu na jeziorze Wulpińskim (do następnych regat).

Na brak emocji, kibice zgromadzeni na molo nie mogli narzekać. Pamiętając o widzach sędzia głowny regat Pani Alicja Adamiec Ślipy jedną boję ustawiła w pobliżu mola na Wulpinku, by załogi mogły popisać się swymi umiejętnościami brawurowo halsując między molem a boją.

W sześciu  rozegranych wyścigach w klasie T1 triumfował Tadeusz Jachimowicz, przed Krzysztofem Jachimowiczem i Jerzym Dobrzańskim; w klasie T 2  bezkonkurencyjny był Tomasz Molga, przed Bogdanem Kulą i Mirosławem Wawrykiem. Klasę T3  wygrał Michał Puliński, druga była załoga Marka Mikuśkiewicza, trzecia Krzysztofa Łabanowskiego. W klasie T4 triumfował Bartek Łabanowski, który wyprzedził Radosława Mystkowskiego i Tomasza Żółtowskiego. Bezkonkurencyjna w klasie OPEN była załoga Jacka Bohdanowicza na DeZecie. Wyścig o Błękitną Wstęgę jeziora Wulpińskiego wygrał jak przed rokiem Bogdan Kula na jacie Eskulap przed Krzysztofem Jachimowiczem (Hania) i Bartkiem Łabanowskim (Laser). Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, a zdobywcy Błękitnej Wstęgi Jeziora Wulpińskiego ponadto pobyt w spa w hotelu Marina Golf Club. Wyniki poszczególnych biegów i klasyfikacja końcowa w tabeli poniżej. Rozegrany został turniej siatkówki plażowej, w którym zwyciężył Michał Schubert i Marek Tkaczyk przed Tadeusz Konrad i Karol Cimoch i Agatą Wilczek i Darkiem Wilczkiem.

W sobotę wieczór mieliśmy koncert szantowy w wykonaniu  Grzegorz „GooRoo” Tyszkiewicz (wokal, gitara), Łukasz Zięba (skrzypce). Koncert był rewelacyjny, a zabawa trwała do późnej nocy.

Gmina Stawiguda, jak co roku wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury udzieliła nam wydatnej pomocy przy organizacji tych zawodów. Podczas drugiego dnia sprawną akcjąratunkową po wywrotce omego popisali się strażacy z OSP Pluski, którzy tradycyjnie zabezpieczali imprezę. Dużą pomoc uzyskaliśmy też z nowo wybudowanego 5 gwiazdkowego hotelu Marina Golf Club, którego właściciele ufundowali nagrody dla załogi najszybszego jachtu – zdobywcy Błękitnej Wstęgi Jeziora Wulpińskiego.

NR / nazwa

Wyścig nr 1 / miejsce

Wyścig nr 2 / miejsce

Wyścig nr 3 / miejsce

Wyścig nr 4 / miejsce

Wyścig nr 5 / miejsce

Wyścig nr 6  miejsce

punkty (bez najgorszego)

MIEJSCE

klas. genaralna

Long dystans Błękitna Wstęga

 

 

 

 

T1

 

 

 

 

 

Alfa 2

1

1

5

2

3

1

8 pkt

I

7

Tradycja

2

2

4

4

2

4

14 pkt

III

DNF

Magia

5

3

3

5

4

5

20 pkt

V

6

Drugi Bliźniak

4

5

2

3

5

3

17 pkt

IV

5

Hania

3

4

1

1

1

2

8 pkt

II

2

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

Micro POL 33

1

2

1

1

1

1

5 pkt

I

4

Esculap

2

1

2

2

2

3

9 pkt

II

1

1

3

3

3

3

3

2

14 pkt

III

9

 

 

 

 

T3

 

 

 

 

 

Guteron

DNF

3

2

1

1

DNF

13 pkt

II

10

Duma Wulpinka

DNF

4

5

2

DNS

2

19 pkt

III

11

Flying Cruser

1

1

3

3

2

1

8 pkt

I

12

Kasia

DNF

2

1

DNS

DNS

DNS

21 pkt

IV

DNS

Piotruś Pan

DNF

5

4

4

DNF

DNS

25 pkt

V

14

 

 

 

 

T4

 

 

 

 

 

Stynka

3

3

`2

2

2

2

11 pkt

II

8

Laser

1

1

1

1

1

1

5 pkt

I

3

470

2

2

3

3

DNS

3

13 pkt

III

DNS

 

 

 

 

OPEN

 

 

 

 

 

Pablo

1

1

1

1

DNS

1

5 pkt

I

13

V REGATY O BŁĘKITNA WSTĘGĘ JEZIORA WULPIŃSKIEGO

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2012 r. odbyły się w Tomaszkowie na osiedlu Wulpinek V Regaty o Błękitną  Jez. Wulpińskiego, które stały się już wizytówką naszego Stowarzyszenia. Gmina Stawiguda, jak co roku wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury udzieliła nam wydatnej pomocy przy organizacji tych zawodów. Podkreślić należy, że atmosfera tej imprezy jest wyjątkowa. Spotykają się tu żeglarze, miłośnicy żeglarstwa, turyści, mieszkańcy Tomaszkowa i okolicznych miejscowości, głównie Dorotowa, Majd i Kręska.

Zawody nawiązują do tradycji Błękitnej Wstęgi Atlantyku przyznawanej od 1860 r. do 1990 r. dla statku, który w najkrótszym czasie pokona Ocean Atlantycki. Symbolem nagrody była niebieska wstęga mocowana na szczycie masztu noszącego ją statku. Żeglarze często sięgają do tej pięknej tradycji urządzając zawody żeglarskie. W naszych zawodach poza wyścigami w poszczególnych klasach jest rozgrywany wyścig główny o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego dla najszybszej jednostki biorącej udział w zawodach. Zwycięski jacht może używać przez rok czyli do najbliższych regat Błękitnej Wstęgi dla najszybszego jachtu na jez. Wulpińskim.

W pierwszym dniu zawodów, przy pięknej słonecznej pogodzie i przy bardzo silnym wietrze, wystartowało 19 załóg, ale ukończyło tylko 13. Pomoc strażaków z OSP Pluski, którzy zabezpieczali imprezę okazała się bardzo potrzebna. Licznie zebrani widzowie podziwiali więc nie tylko walczących na wodzie żeglarzy ale też sprawną pomoc strażaków po wywrotkach łodzi.

W pięciu rozegranych wyścigach w klasie T1 triumfowali sternicy Bartek Łabanowski przed Piotrem Bakunem i Kazimierzem Sienkiewiczem, w klasie T2 bezkonkurencyjny był Piotr Molga przed Mirkiem Wawrykiem i Krzysztofem Łabanowskim, w klasie T3 zwyciężył Bogdan Kula, drugi był Krzysztof Jachimowicz, trzeci Krzysztof Maguda. W klasie omega tylko dwie jednostki ukończyły zawody i zostały sklasyfikowane. Najszybciej na mecie zameldował się Jarek Kula przed Jerzym Dobrzańskim. Pierwszy dzień imprezy to nie tylko regaty. Na nowym boisku do siatkówki plażowej 7 drużyn przy aplauzie publiczności rywalizowało o puchar Prezesa Stowarzyszenia Tomaszkowo. Mecz o trzecie miejsce wygrali Jorge Han i Bartek Przybyłek. W finale spotkali się Bartek Piełudź i Tadeusz Kondrat z Agatą Wilczek i Darkiem Wilczkiem. Po pasjonującej walce zasłużone zwycięstwo odniosła drużyna Agaty Wilczek. Późny wieczór był zarezerwowany dla zespołu K.O.M.P. Koncert był rewelacyjny, a zabawa trwała do późnej nocy.

Niedziela przywitała uczestników gwałtowną burzą i ulewnym deszczem. Planowane dwa wyścigi nie mogły się w tych warunkach odbyć. Pogoda w południe znacznie się poprawiła i można było rozegrać najważniejszy długi wyścig o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. Chociaż wiatr wiał bardzo słabo, to walka o „Wstęgę” była zacięta. Najszybszym jachtem i zwycięzcą wyścigu został jacht „Eskulap” ze sternikiem Bogdanem Kulą i załogantem Andrzejem Lachowskim.

Tradycji żeglarskiej stało się zadość i sternik zwycięskiego jachtu w ubraniu wylądował w wodzie. Bogdan Kula odebrał puchar ufundowany przez Wójta Gminy Stawiguda i nagrodę główną czyli Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. Jako zwycięzca ma prawo zawiesić ją na topie masztu najszybszego jachtu w sezonie 2012.

Nie kwestionowanym bohaterem zawodów był Bartek Łabanowski, który w pierwszym dniu „zaliczył” wiele wywrotek na nowej nieznanej mu wcześniej łódce, a mimo to walczył do końca i wygrał zawody w swojej klasie. Udanymi zawodami była nasza impreza dla braci Kulów. Bogdan Kula w piątych regatach po raz pierwszy wygrał wyścig o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego i zawody w swojej klasie. Jego brat Jarek – ojciec Piotra Kuli naszego olimpijczyka w klasie Finn - wygrał rywalizację w klasie Omega.

W zawodach mieliśmy międzynarodową obsadę: w turnieju siatkówki plażowej sukces odniósł Jorge Han z Wenezueli, a na jachcie Marka Markiewicza udział w regatach wzięła grupa Chińczyków, którzy stanowili balast nie pozwalający na odniesienie sukcesu w tak trudnych warunkach.

Sędzią głównym zawodów była Pani Alicja Adamiec Ślipy, której pomagali: znany i doświadczony żeglarz, uczestnik wielu regat Pan Wojciech Ślipy oraz Pan Marek Makosiej. Sędziom dziękujemy za sprawne przeprowadzenie zawodów.

Z powietrza zdjęcia żeglarzom wykonywał Pan Zbigniew Bosek ( www.zlotuptaka.pl ), a TVP Olsztyn zamieściła w dniu 1.072012 r. relację z imprezy (http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/1712-godz-1830/7870115).

Relacje z poprzednich regat:
I REGATY 2008: W dniu 5.07.2008 r. w Tomaszkowie na jez. Wulpińskim odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Tomaszkowo Pierwsze Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. Pogoda podczas regat była znakomita, atmosfera regat również. Zawody zostały rozegrane przy b. silnym wietrze 4 - 5 w skali Beauforta. Na starcie imprezy stawiło się aż 19 załóg jachtów, w tym jachty wielomasztowe (DZ), katamarany, jachty wyczynowe (w tym klasy olimpijskie FINN i 470) oraz stawiły się aż 4 załogi wioślarskie na łodziach wyczynowych. Kilka jednostek zostało specjalnie przewiezionych na jez. Wulpińskie na tę imprezę. W regatach wzięły udział 62 osoby. Kilkakrotnie więcej obserwowało ich zmagania z brzegu jeziora i nowo wybudowanego pomostu. Taka liczba uczestników stawia regaty wśród największych imprez żeglarskich w pow. olsztyńskim. Jednostki te poza klasyfikacją generalną o „Błękitną Wstęgę” rywalizowały w swoich klasach.Nad bezpieczeństwem czuwali m.in. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskach. Ich pomoc okazała się bardzo potrzebna, gdyż przy silnym wietrze zdarzyło się kilka wywrotek. Podczas akcji ratunkowej strażacy wykazali się profesjonalizmem i poświęceniem.

Wyniki

Po pasjonującej walce Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego zdobył Bogusław Pączyński i Stefan Tkaczyk z Dorotowa na jachcie „Nikita”.  Drugie miejsce w wyścigu o Błękitną Wstęgę zajął Wojciech Niczyporowicz na jachcie „Regatowy Gabinet Ginekologiczny” samodzielnie skonstruowanym i wykonanym, trzecie  Wojciech Żółtowski na katamaranie Kat 2142, czwarte Henryk Choroszczucha na Omedze „Pol 94”, piąte Jerzy Dobrzański Omedze „Tradycja”. W klasyfikacji generalnej jachtów sportowych pierwsze miejsce zajął Jarosław Kula na Finnie; w klasie jachtów wielokadłubowych wygrał Wojciech Żółtowski na katamaranie Kat 2142; w klasie jachtów wielomasztowych zwyciężył Jacek Bohdanowicz na DZ; wśród jachtów turystycznych pierwsze miejsce zajął Bogusław Pączyński na jachcie Nikita,

Wioślarze na łodziach wyścigowych dali pokaz walki do ostatniego metra. Wygrał na skiffie wicemistrz Europy z 1997 r. z Monachium Andrzej Śmieszny. W zawodach wioślarskich brał udział Włodzimierz Gregorowicz członek 4 osobowej załogi, która w 2002 r. na łodzi wioślarskiej pokonała Bałtyk. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary ufundowane przez Stowarzyszenie Tomaszkowo i puchary Przewodniczącej Rady Gminy Stawiguda.

II REGATY 2009: Na nowym osiedlu Wulpinek w Tomaszkowie grupa entuzjastów żeglarstwa ze Stowarzyszenia „Tomaszkowo”  w sobotę 27.06.2009 r.  zorganizowała po raz drugi Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego. Bezkonkurencyjne na trasie regat były jachty kabinowe. Spośród 20 załóg uczestniczących w zawodach pierwszy w swojej klasie i w rywalizacji o Błękitną  Wstęgę był jacht Wiki i jego sternik wielokrotny mistrz Polski Jan Jakowicki z Harcerskiej Stanicy Wodnej w Olsztynie. Jego młodszy kolega z tego samego klubu  Arkadiusz Sendlewski na jachcie „Mr Piach” był drugi. Trzecie miejsce zajął Bogdan Kula na jachcie „Esculap” reprezentujący Stowarzyszenie „Tomaszkowo”. Zdobywca Błękitnej Wstęgi z ub. roku Jan Pączyński w rywalizacji jachtów kabinowych był czwarty. W klasie Omega zwyciężył  Adam Zieliński, przed Jerzym Dobrzańskim i Tadeuszem Jachimowiczem. W kategorii Open najszybszy był Wojciech Golossek (420) przed Adamem Pętlakiem  (L`Equipe) i Krzysztofem Burdalskim (Fin). W kategorii katamaranów zwyciężył Wojciech Żółtowski. Pięknie położone, z wieloma wyspami Jezioro Wulpińskie jest od lat niewykorzystanym żeglarsko akwenem. Pomysłodawczyni regat Ula Dobrzańska jest bardzo zadowolona. Impreza po raz drugi, mimo braku sponsorów czy cennych nagród,  skupiła entuzjastów żeglarstwa. Żeglarze, którzy wzięli udział w zawodach są zachwyceni akwenem, panującymi tu warunkami i organizacją imprezy. Obiecują, że wrócą tu ponownie. Kibice na brzegu mieli  także niesamowite emocje, gdyż przebieg regat i obowiązujące zasady rywalizacji na bieżąco komentował znany żeglarz Piotr Pętlak. Regaty wpisały się w cykl obchodów rocznicowych związanych z 660- leciem powstania Tomaszkowa. W uroczystości otwarcia uczestniczył Wójt Gminy Stawiguda Teodozy Jerzy Marcinkiewicz, a w ceremonii wręczenia Błękitnej Wstęgi, pucharów i dyplomów wzięła udział Przewodnicząca Rady Gminy Maria Dąbrowska. Po uroczystości wręczenia nagród żeglarze i kibice spotkali się na wspólnej biesiadzie przy ognisku i szantach.”

III REGATY 2010: (Wyniki)

 

nazwisko

imię

T 1

T 2

T 3

Ω

kat

Gen

Bł.W

nazwa

1.

Łabanowski

Krzysztof

4

 

 

 

 

 

17

KA 372

2.

Kula

Bogdan

 

1

 

 

 

 

9

ESCULAP-STORM

3.

Mystkowski

Radosław

 

 

 

8

 

 

15

BURAN

4.

Bugalski

Leszek

 

 

 

1

 

 

5

MARBAL BRYZOL 
POL 168

5.

Żurawski

Marcin

 

 

 

 

1

 

4

GIBR 462; 49 ER

6.

Domański

Krzysztof

 

 

 

 

2

 

1

PRINDLE19

7.

Sienkiewicz

Kazimierz

6

 

 

 

 

 

18

KASIA

8.

Kubuj

Grzegorz

 

 

2

 

 

1

2

MR PIACH

9.

Jakowicki

Jan

 

 

1

 

 

2

3

WIKI

10.

Roman

Wiesław

 

 

 

4

 

 

12

----

11.

Markiewicz

Marek

7

 

 

 

 

 

 

BULKA

12.

Sierzputowski

Michał

 

 

 

3

 

 

8

POL 97

13.

Dobrzański

Jerzy

 

 

 

5

 

 

13

TRADYCJA

14.

Pączyński

Bogusław

1

 

 

 

 

 

 

NIKITA

15.

Krawczyk

Krzystof

 

 

 

2

 

 

7

LOLA

16.

Adamiec

Robert

3

 

 

 

 

 

 

DRUGI BLIŹNIAK

17.

Szczepański

Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Niczyporowicz

Wojciech

 

 

3

 

 

 

6

REGATOWY GABINET GINEKOLOGICZNY

19.

Zieliński

Adam

 

 

 

6

 

 

 

MAŁGORZATA

20.

Górski

Edward

 

 

 

9

 

 

10

ALFA

21.

Schubert

Michał

 

2

 

 

 

 

 

AGILA

22.

Jachimowicz

Tadeusz

 

 

 

7

 

 

14

MILA

23.

Jachimowicz

Krzysztof

2

 

 

 

 

 

11

HANIA

24.

Żółtowska

Małgorzata

 

 

 

 

3

 

 

DART 17 (KAT)

25.

Piotrowski

Tomasz

 

 

 

 

4

 

 

LANCELOT (KAT)

26.

Burdalski

Krzysztof

5

 

 

 

 

 

16

POL 21 Finn

IV REGATY 2011: Przy bardzo silnym wietrze i momentami ulewnym deszczu rozegrane zostały już po raz czwarty Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego organizowane przez Stowarzyszenie Tomaszkowo przy dużej pomocy Wójta Gminy Stawiguda. W tym roku do rywalizacji zaliczanej do klasyfikacji generalnej wystartowało 21 załóg. Regaty z uwagi na wyjątkowo trudne warunki dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Z pewnością zapadną w pamięci załodze jednej z omeg, która wskutek nagłego podmuchu wiatru wywróciła się przy zwrocie przez rufę. Rekompensatą za trudy rozegranych w deszczu regat były w sobotę wieczorem występy zespołów szantowych. Znakomity koncert dał zespól z Unieszewa i olsztyński zespół M. Obijalskiego grający na harmonijkach ustnych. Entuzjazm licznej publiczności wywołał występ miejscowego zespołu Konsonans. Bogdan Kula przygotował z tym zespołem wyjątkowy program, który porwał zgromadzoną publiczność. Następnego dnia deszczu już nie było ale wiało nadal bardzo porządnie.  Rozegranych zostało przez sobotę i niedzielę 5 wyścigów zaliczanych do klasyfikacji generalnej oraz w niedzielę długodystansowy wyścig główny o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego, który wyłonił najszybszy jacht na naszym jeziorze. W regatach w najliczniej obsadzonej klasie omega bezkonkurencyjny był Arkadiusz Sendlewski, drugi był Marian Sadowski, a trzeci Aleksander Dusyn. W klasie jachtów kabinowych pow. 6,50 (T-1) zwyciążył Tomasz Malewski, w klasie  T2  Piotr Molga, a w klasie T3  Michał Puliński. Jednak najszybszym jachtem regat i zdobywcą tegorocznej Błękitnej Wstęgi Jeziora Wulpińskiego został Krzysztof Domański. na katamaranie JS Media. W ten sposób obronił tytuł najszybszego jachtu na jez. Wulpińskim zdobyty w ub. roku. Przed zakończeniem imprezy odbyło się losowanie upominków ufundowanych przez firmę Vencor. Po niej zostały ogłoszone wyniki regat i zostały wręczone zwycięzcom puchary i dyplomy. W ceremonii zakończenia regat i wręczenia nagród  wraz z organizatorami uczestniczył  radny gminy Stawiguda Tadeusz Bakuła. Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy Stawiguda za pomoc przy organizacji imprezy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskach i Panu Adamowi Marcinowskiemu za pomoc przy zabezpieczaniu imprezy, firmie Vencor za ufundowanie upominków, zespołom za znakomite występy na scenie, sędziom, żeglarzom i widzom za znakomitą oprawę zawodów.

Wyniki regat 2011

Błękitna Wstęga

1         Krzysztof Domański Kat JS Media

2         Tomasz Malewski – CHILIBAR

3         Dariusz Runo   SKIPI 9966

4         Bogdan Kula Esculap- Storm

5         Marian Sadowski - LOLA

6         Aleksander Dusyn – Floda

7         Krzysztof Jachimowicz - HANIA

8         Robert Adamiec – Drugi Bliźniak

9         Piotr Molga - Mikro POL-33

10     Edward Górski - ALF

11     Jerzy Dobrzański  - TRADYCJA

12     Kazimierz Sienkiewicz - KASIA

13     Piotr Szyćko – WIND

14     Piotr Suchecki – Duma Wulpinka

15     Michał Puliński FLYING CRUISER

16     Piotr Płucienniczak- nn

Klasa Omega

1.        Arkadiusz Sendlewski – POL 501 Narwal  4 pkt

2.        Marian Sadowski – Lola  8 pkt

3.        Aleksander Dusyn – Floda  11pkt

4.        Edward Górski  - ALF         17pkt

5.        Jerzy Dobrzański- Tradycja  18 pkt

6.        Sławomir Młyński  Klar Michelin  23 pkt

7.        Alicja Zielińska – Małgorzata  28 pkt

8.        Witold Góralski  - Bazyl  DNF

Klasa jachtów kabinowych pow. 6,50 m. (T 1)

1.        Tomasz Malewski – CHILIBAR 4 pkt

2.        Dariusz Runo   SKIPI 9966     7 pkt

3.        Bogdan Kula Esculap- Storm     12 pkt

Klasa jachtów kabinowych 5,00 – 6,49 (T 2)

1.        Piotr Molga - Mikro POL-33  5 pkt

2.        Krzysztof Jachimowicz – Hania   7 pkt

3.        Robert Adamiec – Drugi Bliźniak  9 pkt

4.        Piotr Szyćko – WIND    16 pkt

5.        Piotr Suchecki – Duma Wulpinka  20 pkt

6.        Piotr Płucienniczak- nn  23 pkt

 
EKO TOMASZKOWO
niedziela, 03 grudnia 2017 00:00

Spotkaniem w dniu 2 grudnia 2017 r. zakończył się cykl Eko Tomaszkowo prowadzony przez Ulę Dobrzańską. Cykl spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem. Podczas spotkań promowaliśmy zdrową żywność, poznawaliśmy naturalne kosmetyki, występujące na Warmii zioła i ich działanie, przyprawy i regionalne zwyczaje. Ostatnie zajęcia miały charakter warsztatowo-integracyjny ( rodzinny). Wykonywaliśmy “pachnące kule” z pomarańczy i goździków, przygotowaliśmy ekologiczne stroiki świąteczne z gałązek i szyszek. Licznie przybyli rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami uczestniczyli w konkursach z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Była ekologiczna herbatka z miodem i imbirem oraz ciastko –niespodzianka.

Spotkaniem w dniu 2 grudnia 2017 r. zakończył się cykl Eko Tomaszkowo prowadzony przez Ulę Dobrzańską. Cykl spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem. Podczas spotkań promowaliśmy zdrową żywność, poznawaliśmy naturalne kosmetyki, występujące na Warmii zioła i ich działanie, przyprawy i regionalne zwyczaje. Ostatnie zajęcia miały charakter warsztatowo-integracyjny ( rodzinny). Wykonywaliśmy “pachnące kule” z pomarańczy i goździków, przygotowaliśmy ekologiczne stroiki świąteczne z gałązek i szyszek. Licznie przybyli rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami uczestniczyli w konkursach z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Była ekologiczna herbatka z miodem i imbirem oraz ciastko –niespodzianka
 
"KONSONANS"
piątek, 01 grudnia 2017 00:00

Zapraszamy 3 grudnia do Dorotowa na Świąteczny Kiermasz Pyszności i promocję nowej płyty chóru Konsonans. Trwa nadal nabór do chóru Konsonans. Chór liczy obecnie 32 osoby ale stale brakuje nam nowych głosów. Szczególnie liczymy na kandydatów chcących wesprzeć tenory i basy. Można przyjść na próbę w każdy poniedziałek godz. 19 świetlica w Tomaszkowie bez jakichkolwiek zobowiązań czy deklaracji. Warto zobaczyć, posłuchać i ... dać się wciągnąć. Czekamy i zapraszamy.

 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 1 z 7

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.089 seconds, 1.35 MB
Application afterRoute: 0.100 seconds, 1.53 MB
Application afterDispatch: 0.302 seconds, 2.66 MB
Application afterRender: 0.306 seconds, 2.82 MB

Zużycie pamięci

2991232

Zapytań do bazy danych: 23

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '54tic29f87c3naq68bagr5cfp5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1574386571' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '54tic29f87c3naq68bagr5cfp5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '54tic29f87c3naq68bagr5cfp5','1574388371','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 4)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.section
    WHERE c.id = 1
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-11-22 02:06:12' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-11-22 02:06:12' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 9
 11. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-11-22 02:06:12' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-11-22 02:06:12' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 12. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 13. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 14. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 16. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 17. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 18. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 20. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 21. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 22. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 23. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak