Stowarzyszenie Tomaszkowo


Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO (Stowarzyszenie TOMASZKOWO) powstało, by służyć społeczności lokalnej, popierać i organizować działania na rzecz ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa, organizować zawody sportowe, prowadzić działalność kulturalno – oświatową. Stowarzyszenie uzyskało prawo do terenu nad jez. Wulpińskim, który sukcesywnie zagospodarowuje. Corocznie organizuje Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego, turniej golfowy TOGA GOLF i Bal Sąsiada , warsztaty i wystawę fotograficzną. Przy Stowarzyszeniu TOMASZKOWO działa aktywnie chór KONSONANS. Ogromnym powodzeniem cieszą się imprezy integracyjne, spontanicznie organizowane nad jeziorem przez mieszkańców.

 • Plaża
 • Regaty
 • Chór Konsonas
 • Bal sąsiada
 • TOGAGOLF
 • Komitet Budowy Drogi
 • Inne inicjatywy
Wspomagają nas

Gmina stawiguda Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

WULPIŃSKIE KLIMATY 2018 wernisaż
16/10/2018

Ogłoszenie wyników i wernisaż X edycji fotokonkursu „Warmińskie Klimaty 2018”. Uroczyste otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 13 października 2018 r. w Gminnym Ośrodk  więcej

TOGA GOLF 2018
25/09/2018

Kolejny już dziewiętnasty turniej TOGA GOLF 2018 przeszedł do historii. Dopisali uczestnicy. Tradycyjnie nasza impreza organizowana wspólnie z korporacją adwokatów była jedną z najliczniejszyc  więcej

Regaty i siatkówka plażowa 2018
25/06/2018

Jedenaste regaty za nami. Posiadaczem Błękitnej Wstęgi Jeziora Wulpińskiego został Norbert Nowicki, któremu pomogła załoga w składzie Krzysztof Krawczyk i Daniel Światowski. Cały cykl regat  więcej

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące Stowarzyszenia Tomaszkowo, wpisz swój e-mail:Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.079 seconds, 1.34 MB
Application afterRoute: 0.087 seconds, 1.52 MB
Application afterDispatch: 0.171 seconds, 2.36 MB
Application afterRender: 0.261 seconds, 2.69 MB

Zużycie pamięci

2849312

Zapytań do bazy danych: 20

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3devef5abhcnj6pvap53a0vr91'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1576109780' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3devef5abhcnj6pvap53a0vr91'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3devef5abhcnj6pvap53a0vr91','1576111580','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 00:46:20' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 00:46:20' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 7
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 00:46:20' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 00:46:20' )
    ORDER BY  f.ordering
 11. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 13. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 15. SELECT id
    FROM jos_components
    WHERE `option`='com_phocagallery'
    AND parent = 0
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE id = '34'
 17. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 18. SELECT *
    FROM `jos_acajoom_xonfig`
 19. SELECT *
    FROM `jos_acajoom_lists`
    WHERE `published` = 1
 20. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-12 00:46:21')
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-12 00:46:21' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=1 OR a.catid=2 OR a.catid=25 OR a.catid=27 OR a.catid=28 OR a.catid=29 OR a.catid=30 OR a.catid=31 OR a.catid=32 )
   
    AND ( a.sectionid=1 OR a.sectionid=3 OR a.sectionid=4 )
   
    AND ((TO_DAYS('2019-12-12') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200')
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.ordering ASC
   
    LIMIT 0,3

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak